Spiritualiteit

Bewustzijn, geloof en oneindigheid

Die onvangbare dingen die we ook wel "gevoelens" noemen

Soms moet je logisch nadenken even opzij zetten en luisteren naar je gevoel. Een gevoel laat zich niet vangen in gedachten, woorden, logica, maar is zeker zo belangrijk. Spiritualiteit wordt vaak verward met geloof en/of met religie, wat slechts kleine aftakkingen van de overkoepelende term "spiritualiteit" zijn.

Onbewezen (of onvangbaar) is niet automatisch niet bestaand

Ik "geloof" dat spiritualiteit een belangrijke rol in onze reis richting een morele en menselijke toekomst. Onderwerpen als "liefde" of "menselijke vriendelijkheid" moeten niet genegeerd worden omdat zijn zich moeilijk laten vangen in getallen, woorden of modellen. Je kunt niet wetenschappelijk bewijzen (bijvoorbeeld) de liefde voor je familie, maar dat betekend niet dat die er niet is. Sommige dingen laten zich vrijwel niet vangen in wetenschap of woorden. Mensen proberen dit dan "te vangen" in kunst, muziek, film, dans etc.

Spiritualiteit: Bewustzijn / mindfulness


Spiritualiteit: Geloof (~vertrouwen)


Spiritualiteit: Religie (traditie, aanbidding, groepsvorming, symoboliek)


Spiritualiteit: Oneindigheid