HoeDan?!

In theorie is het zo simpel... maar in praktijk is het een stuk lastiger!

HowTo?!

De theorie is het makkelijkste deel

Mooie woorden, beloftes, wijsheden en filosofische theorieen, maar we hebben er natuurlijk alleen iets aan, als we er iets mee doen...

De vertaling van theorie naar praktijk is het moeilijkst

Die vertaling van theorie naar praktijk is vaak lastig. In theorie weet je wat je moet doen, in de praktijk is het vaak lastig te realiseren. In de praktijk moet je oefenen, kosten dingen tijd, kom je onverwachte dingen tegen. In je hoofd slijp je je idealen tot perfectie, in praktijk ontstaat er wrijving. Er zijn mensen met andere (of geen) idealen. Soms ben je moe en kies je de gemakkelijke route of parkeer je je idealen tijdelijk in de diepvries. Zeker in onze westerse maatschappij zitten we vooral in ons hoofd, we zien dat grotendeels als goed, maar balans is wat mij betreft het ideaal waar we naar op zoek zijn. Balans in rust en beweging, denken en doen, hoofd en lichaam.