De Bijbel: Mijn insteek (als ongelovige)

Een open én kritische blik

Oude Bijbel

Toen er na het overlijden van een familielid een Bijbel op mijn weg kwam, vond ik het toch eens tijd om deze te gaan lezen. Ik was al eens eerder begonnen, maar na Genesis direct afgehaakt. Persoonlijk ben ik zeer geinteresseerd in "de creatie van het universum" en "wijsheid in vele vormen", maar minder geinteresseerd in "menselijk drama" en "stambomen". Bij mijn eerste lezing was dit direct wat Genesis zo suf maakt, weinig details over de creatie, veel namen van het ontstaan van families (wie doet het met wie en wie baart wie), wel belangrijk uiteraard, maar zelf ben ik meer geinteresseerd in de grotere lijnen. Het gaat om een Bijbel uit 1902, die hopelijk minder bewerkt is dan modernere versies.

Mijn insteek tijdens het lezen/bestuderen/onderzoeken is vooral om het neutraal te benaderen. Als het lezen van een gewoon boek van een onbekende schrijver. Ik doe mijn best om het boek te begrijpen, met eerst een open blik en pas daarna een kritische blik.

Ik lees met:

  • Open (willen begrijpen) perspectief
  • Gevolgd door een kritisch perspectief, wat wordt er precies beschreven, wat wordt er niet beschreven, wat krijgt aandacht en wat niet
  • Extra interesse in bijzondere/bovennatuurlijke elementen (de werkelijke schepping, hoe!?, eigenschappen van God, wonderen, mythische aspecten en bijzonderheden)
  • Wat is letterlijk, wat is figuurlijk, wat probeert het te zeggen?
  • Minder interesse in de poppetjes, de bloedlijn
  • Waarheidsvinding boven geloof (geen wantrouwen, maar ook geen blind vertrouwen)
  • Hoe communiceerde God? In persoon? Fluisterde hij mensen in? Als je aan mensen vraagt hoe zij "God ervaren" kunnen ze dat nooit echt goed verwoorden. Meestal wordt er niet eens een poging gedaan om het te verwoorden. "Liefde" kun je ook niet vangen, maar wel beschrijven met voorbeelden.

Ik kan er echter niet omheen dat het aangeboden wordt als "het woord van God". Ik zal dus wel actief zoeken naar "goddelijkheid" in de vorm van perfectie. Alhoewel dat weer makkelijk weg te bekritiseren is, omdat het gaat om het opgeschreven woord van God en de Bijbel dus niet daadwerkelijk door God geschreven is (waarom eigenlijk niet? Het zelf schrijven zou interpretatie- en verstoringsproblemen kunnen voorkomen). Communicatie van mens tot mens gaat maar al te makkelijk fout/scheef. Gebruik net een ander woord en de boodschap kan verloren gaan.

Het woord van God

Als de bijbel "het woord van God" is, verwacht ik duidelijke ondubbelzinnige teksten. Ik verwacht een Goddelijke perfectie, helderheid, recht door zee. Door gelovigen kan elke vorm van "niet-goddelijkheid" weggeschreven worden aan het doorgeefluik, de interpretatie en de vertaalslag daarvan. Mijn vermoeden is dat de Bijbel een boek is dat vele wijze verhalen bevat, die de auteur(s) willen doorgeven aan nieuwe generaties. Geleerde lessen en ervaring verpakt in verhalen.

Daarbij vraag ik mijzelf direct af: "Is niet elk woord van God?" Je kunt makkelijk beredeneren dat áls God de mens gemaakt heeft, dat ieder mens (indirect) een zoon of dochter van God is en alles wat zei zeggen indirect het woord van God is. Veel bekende auteurs en creatievelingen beschrijven het effect of gevoel dat zei een doorgeefluik zijn. Alhoewel ik zelf de kans grote acht dat creativiteit onbewust in ons brein uitgewerkt (geordend, gestructureerd) wordt en er op gegeven moment uit komt.

Wie is de God van/in de Bijbel?

"God" blijft voor velen een "vaag concept". En ongelovigen (of niet Bijbel-lezers) hebben allerlei aannames en vooroordelen over wie of wat God is. Dus ik dacht ik ga eens bijhouden wat er nou werkelijk over hem geschreven wordt. Is hij alles-wetend? Of is hij in de ogen van de mensen van toen "een God", een zeer wijs en ontwikkeld mens of wezen? Of bovennatuurlijk Goddelijk? Wat is feit en wat is fantasie, tenminste als we de Bijbel als referentie nemen. Daarop ga ik proberen duidelijkheid te krijgen, tijdens mij lezing van de Bijbel.

Hier vind je een lijst met wat er letterlijk in de Bijbel staat over God. En wat we daarvan kunnen afleiden.

Inhoud: Review v/d Bijbel

Vraag jezelf ook af: Wat bedoel je precies met God?
Re-actie!?

Heb je een interessante toevoegingen, opmerking, of gramatica of typefout gevonden? Of ben je het volledig oneens? Of wil je je waardering laten blijken? Of gewoon lekker klagen? Laat een reactie achter en eventueel voeg ik het toe aan het artikel. Als je antwoord wilt kun je je e-mailadres invoeren (maar niet verplicht).

Donatie!?

Heb je geld over en waardeer je mijn werk? Donaties zijn welkom! Het beheren (en beter maken) van deze site kost veel tijd.

1E4HuggZ8NSTW8VrGkNzkA8zZCARh9q661