Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Waarom de economische crisis geen echte crisis is.

056-breinprikkel-winst-boven-alles

Kom! Laten we gaan shoppen en leuke dingen gaan doen, nu het nog kan! En wat er morgen komt, dat zien we dan wel, consumeer de dag! Carpe diem!

Pluk de dag, maar laat nog wat hangen voor morgen. Onbekend

Economie

Waar wij mensen ons druk maken over de economische crisis, die sommigen gemeen hard raakt en waar anderen op meesurfen naar nog grotere rijkdom, daar sluipen de echte crisissen via achterdeur moeiteloos binnen. De economische crisis is een kunstmatige crisis, een die wij mensen zelf gemaakt hebben en die we elk moment kunnen oplossen door onszelf te bevrijden van het economische systeem. Echte crisissen zullen de economische crisis laten verbleken en volledig in het niets laten verdwijnen.

Klimaatcrisis

Waarom de economische crisis geen echte crisis is.

Het veranderende klimaat gaat ons allemaal treffen, ook de rijken en politici die alle aandacht sturen naar onze "economische problemen". Bijna alle wetenschappers zijn er van overtuigd dat klimaatverandering bezig is en een probleem is van ongekende orde. We zien het allemaal al gebeuren, sneeuw valt op plekken waar het decennia niet gesneeuwd heeft, steden overstromen, maar we wachten rustig af, tot wij aan de beurt zijn. Tot onze stad getroffen wordt. We vertrouwen erop dat het wel goed zal gaan, net zoals we dat deden met het bancaire systeem en oorlogen in naam der Vrede.

Dus alleen hierop berust de waarde van het leven voor de gewone, triviale mens, dat hij zichzelf belangrijker vindt dan de wereld. Friedrich Nietzsche

Antibiotica-crisis

Waar we het idee hadden dat we steeds meer oplossingen hebben gevonden om ziektes te verhelpen, met de hoop ooit een ziektevrije wereld te creëren, daar blijkt nu ook de balans doorgeslagen te zijn. We gebruiken overal antibiotica voor, ook in de bio-industrie. Want natuurlijk, dat is goed voor onze economie! Uit voorzorg spullen verkopen en gebruiken die eigenlijk niet nodig zijn, daarmee kun je winst creëren, wanneer er geen "nuttige" groeimogelijkheden meer zijn om economische groei te stimuleren. Het resultaat is dat er straks geen antibiotica meer is om geld aan te verdienen en zieken ziek blijven.

Blinde kudde

Wanneer natuurrampen en ziektes de wereld overheersen zal geld geen enkele waarde meer hebben. Geen fraaie boodschap, niet iets wat je graag hoort, maar ondertussen rennen we als een blinde kudde er wel op af. We hebben de economie wereldwijd verheven boven onze gezamenlijke gezondheid. Onze gezondheid die we alleen kunnen behouden op een gezonde planeet. We maken ons druk om van alles en nog wat, maar de echte problemen, die zien we liever niet!
Tijd dat we onze aandacht en energie gaan vestigen op de echte wereldwijde problemen.

De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor welk ander geluk dan ook. Arthur Schopenhauer

Een nieuwe wereld

In mijn ogen is de enige echte oplossing, een nieuwe wereld, en die begint bij jezelf. Een wereld waarin idealen, gezondheid en geluk bovenaan staan. Een wereld waarin de economie een ondersteunende rol aanneemt i.p.v. een leidende rol. Een wereld waarin kinderen worden gestimuleerd om idealen te hebben en een constructieve toevoeging te zijn aan de wereldwijde maatschappij. Een wereld waar geen rijkdom en macht heerst, maar waar innovatie leidt onafhankelijk van geld, waar kinderen dromen om wetenschapper te worden, i.p.v. voetballer of popster. Waar leren leuk mag zijn en scholen meer gaan coachen i.p.v. instrueren. Waar het rechtssysteem als doel heeft de waarheid boven tafel te halen i.p.v. vrijspraak (~gelijk krijgen) als hoogste doel te hebben.

Ik denk dat latere generaties die dingen onbegrijpelijk en barbaars zullen vinden: een misbruik van macht, een falen van vreedzame conflictregeling, een ontsporing van het recht op vrijemeningsuiting, en een massale verspilling van hulpbronnen. Stefan Vanistendael

Geplaatst: 27-05-2014 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).