Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Kosmos

Universum, realiteit, samenhang

De kosmos is voor mij hetzelfde als het woord "alles". De kosmos is het geheel dat wij niet kunnen overzien. Het geheel waarvan ook wij deel uitmaken. Alles in verbinding met elkaar, want alles beinvloed elkaar en zichzelf. Zoals een bacterie leeft in jouw lichaam en zich geen voorstelling kan maken van andere lichamen buiten "zijn universum".

In den beginne was er iets en even later was datzelfde iets anders.
BreinPrikkel 016: De vermenselijking van God

Kosmos: ~ alles ~ god

En nee, sorry dat ik je teleur moet stellen... ik ben geen religieuze reclame-man.