Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Morgenrood - Friedrich Nietzsche

Morgenrood - Friedrich Nietzsche

Last van boosaardig onkruid? Lees Nietzsche en hij legt je uit hoe je het kunt verwijderen. Wederom zoekt Nietzsche naar een absolute waarheid en ontleed in Morgenrood o.a. de handelsgeest en is altijd weer op zoek naar de drijfveer achter onze menselijke trekjes.


Over rechtvaardigheid

Helpt, gij behulpzamen en weldenkenden, toch mee aan dit ene werk: het begrip straf, dat de hele wereld overwoekerd heeft, uit haar te verwijderen! Boosaardiger onkruid bestaat niet! Friedrich Nietzsche De mens ziet in elke onbehaaglijkheid en tegenspoed iets waarvoor hij iemand anders moet laten lijden, - daarbij wordt hij zich bewust van zijn nog aanwezige macht, en dit troost hem. Friedrich Nietzsche Een God die alwetend en almachtig is en die er niet eens voor zorgt dat zijn bedoeling door zijn schepselen begrepen wordt, - moet dat een God van de goedheid voorstellen? Friedrich Nietzsche

Doelloze ontwikkeling

Net als alles in de natuur groeien we, we ontwikkelen, maar waarom? Waar leidt alles naartoe? Nietzsche heeft ook daarop een antwoord, misschien niet het antwoord dat je graag wilt horen, maar een antwoord desalniettemin.

Ontwikkeling is niet uit op geluk, maar op ontwikkeling en verder niets. - Alleen als de mensheid een algemeen erkend doel zou hebben, zou met het voorstel kunnen doen 'zo en zo moet er gehandeld worden': voorlopig bestaat een dergelijk doel niet. Friedrich Nietzsche Het streven naar onderscheiding is het streven naar overweldiging van de naaste, zij het ook een zeer indirecte en slechts gevoelde of zelfs gedroomde overweldiging. Friedrich Nietzsche

Wij spinnen

Nietzsche maakt veelvuldig gebruik van prachtige eenvoudig te begrijpen voorbeelden die even mooi als scherp zijn.

(Over de werkelijke wereld) Wij bevinden ons in ons net, wij spinnen, en wat wij daarin ook vangen, wij kunnen alleen dat vangen wat zich in ons net laat vangen.Friedrich Nietzsche Loopt een oorlog ongelukkig af, dan vraagt men wie 'schuld' is aan de oorlog; eindigt hij in een overwinning, dan prijst men de aanstichter ervan. Friedrich Nietzsche

De handelsgeest

Nietzsche beschrijft hoe de handelsgeest onze maatschappij heeft overgenomen en spreekt daar zijn ongenoegen over uit. "De handeldrijvende weet alles te taxeren zonder het te maken, en wel te taxeren volgens de behoefte van de consumenten, niet volgens zijn eigen, meest persoonlijke behoefte." Dit alles leidt tot een bodemloze wereld vol illusie, die dan ook af en toe zal moeten instorten. Iets waar ook wij nog steeds mee te maken hebben (merkproducten, het bankensysteem). Op grote schaal wordt waarde uit "niets" gecreëerd en zweeft deze boven de realiteit uit, om uiteindelijk weer, voor velen onverwacht, neer te storten.

Zo zal een maatschappij waarin voortdurend hard gearbeid wordt, voor meer veiligheid zorgen: en de veiligheid aanbidt men tegenwoordig als de hoogste godheid. Friedrich Nietzsche Wat is dat eigenlijk, wat ik doe? En wat wil juist ik daarmee? - dat is de vraag van de waarheid, die bij onze huidige soort vorming niet onderwezen en dus ook niet gesteld wordt, daar is geen tijd voor. Friedrich Nietzsche ... en wat men voorheen 'om Gods wil' deed, doet men nu omwille van het geld,... Friedrich Nietzsche

Daar waar de mensen in de fabrieken werken, daar zijn de mensen als schroeven, als vervangbare onderdelen van een machine.

Foei, een prijs te hebben waartegen men niet langer persoon is maar schroef wordt! Friedrich Nietzsche

Wie zelf niet denkt, is een schroef!

Door gebrek aan zelfbewustzijn, het zelf nadenken over de dingen, wordt de mens zelf een ding en laat ook zichzelf voorzien van een prijskaartje. Dit is de reden waarom mensen idiote dingen op t.v. doen, of zelfs hun organen (~gezondheid) verkopen. Wanneer mensen individueel zouden denken, zou een 2e wereld oorlog nooit hebben kunnen gebeuren. En al roepen we nog zo hard dat we nooit zullen vergeten, echt ervan leren lijken we niet te doen.

Eigenlijk heb jij het bedoelde tafereel voor jezelf opgevoerd en ten bate van jezelf: je had er een getuige bij uitgenodigd, wederom omwille van jezelf en niet omwille van hem, - bedrieg jezelf niet! Friedrich Nietzsche Een dier, dat kon spreken, zei: 'Menselijkheid is een vooroordeel, waaraan wij dieren in elk geval niet lijden.' Friedrich Nietzsche

Wat weten wij ervan?

Wat weten wij ervan, waartoe omstandigheden on zouden kunnen drijven! Friedrich Nietzsche

Deze uitspraak deed me denken aan een experiment door de BBC, waarin iemand een aantal dagen aan veel stress bloot gesteld werd. De vraag die zij stelden; "Kan iedereen een moordenaar worden?" De testpersoon kreeg een nieuwe baan (iets waarmee hij geen ervaring had), waarbij hij continu werd gewezen op zijn slechte prestaties en onder druk stond. 's Nachts had hij 2 "oefen-baby-poppen", die regelmatig gingen "huilen" en hem wakker maakten en hij dus weinig rust kreeg. Al snel begon de man onvoorspelbaar en agressief gedrag te tonen. Wij denken te weten tot wat wij in staat zijn, maar ook dat is slechts een vooroordeel, een illusie.

Wanneer met een jaar lang zwijgt, verleert men het zwetsen en leert het spreken. Friedrich Nietzsche Tot de humaniteit van een meester behoort het, zijn leerlingen voor zich te waarschuwen. Friedrich Nietzsche

Genoeg! Genoeg!

Genoeg! Genoeg! Zoals Nietzsche zou schrijven, overtuigd om zelf in Morgenrood te duiken?

Bestel Morgenrood bij bol.com: MorgenroodGeplaatst: 08-02-2014 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).

Ook prikkelend?