Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Heel Holland relt

Gelukkig doen we het samen!

Heel Holland relt en de politici zijn in schok. "Hoe kan dit in NL gebeuren!" terwijl onze volksvertegenwoordigers zelf tienduizenden gezinnen mishandelen met administratieve complexheden en schulden. We doen het toch samen en daarom is niemand verantwoordelijk! Erger nog, wanneer er dan "problemen" boven komen drijven wordt dit actief weggedrukt. Nadat slachtoffers de stempel "fraudeur" hebben gekregen zijn ze ontmenselijkt, er wordt niet meer naar de geluisterd. Niet door de medewerker van de belastingdienst, niet door de pers en niet door de gehaaste, carrière gedreven, politici.

Problemen los je niet op, je veegt ze weg!

Hetzelfde gebeurt met een veld vol demonstranten. Het veld wordt met harde hand "schoongeveegd" waarbij we bijna vergeten dat het mensen zijn die op het veld zitten. De onderbouwing: "De demonstratie is verboden door de (niet-democratische) burgemeester!". Na het schoonvegen van "de chaos" lijkt de rust weer wedergekeerd. Het vuur van weerstand lijkt gedoofd, maar het smeult verder. 's Avonds breekt pas echt de pleuris uit, en ik wil het niet goedpraten, ik probeer het (vanuit waarheidsvinding) te begrijpen. Als ik dan de filmpjes zie van een grote meerderheid die vreedzaam demonstreert, door bijv. gewoon op het gras te zitten met een spandoek, waarna deze door "een befehl van de burgemeester" hardhandig worden verwijderd. Dan komen er bij mij ook gevoelens van boosheid, angst en onrecht bovendrijven.

Niet goedpraten, wel zoeken naar oplossingen

En nogmaals, ik wil niet goedpraten, maar begrijpen en inzichtelijk krijgen hoe dit gebeurt. Het is uiteindelijk gewoon menselijk gedrag en de mens is een complex dier, dus niet geheel onvoorspelbaar. Ik kan me goed voorstellen dat gefrustreerde jongeren deze beelden (schoonvegen demonstranten) ook zien. Ook al zijn het misschien hele andere groepen (zowel dorps als stads), het zijn mensen die onrecht zien. En zeker als je als burger de beelden ziet van de zogenaamde "Romeo's" (infiltrerende agenten in burger verkleed als relschoppers). De politie zal het ongetwijfeld (al komen er bij mij ook twijfels boven) goed bedoelen, maar houdt daarbij geen rekening met hoe de inzet van deze Romeo's geïnterpreteerd wordt door het volk. Wat je er ook van vindt, het zijn een soort wolven in schaapskleding. Oftewel de politie gaat er vanuit dat het misgaat, dat de demonstranten "fout zijn". De menselijkheid ontbreekt hier en er worden (transparante) militaire tactieken toegepast om het abstracte doel (het veld schoonvegen) te realiseren. Daarbij wordt menselijke interactie weggelaten, op 1-richtingscommunicatie na. Een groepssituatie is natuurlijk heel complex, maar het lijkt mij (ook voor de politieagent zelf en hun reputatie/aanzien als geheel) veel beter op de-escalerend te werk te gaan en juist de verbinding aan te gaan.

Zoek de verbinding

De "communicatieve demonstranten" houden vast aan hun recht om te demonstreren, de politie houdt vast om in opdracht van de burgemeester "de wet te handhaven". Wat we hier missen is de dialoog. De demonstranten proberen vanuit menselijkheid in gesprek te gaan, de politie doet dat juist niet, zij moeten afstandelijk blijven, zodat ze kunnen ingrijpen. Als de politie zich menselijk gedraagt en vanuit hun eigen brein (en opleiding) zou handelen, staan ze plotseling naast de demonstranten i.p.v. er tegenover.

En dan kom je uiteindelijk op de discussie: "Is de wet belangrijker dan menselijkheid?". Voor mij is dat een heel duidelijke "Nee!" Voor machthebbers die het volk willen controleren zal waarschijnlijk de wet belangrijker zijn. Het is ook een verschil tussen een (relatief) zelfstandig individu en de massa. In een ideale situatie waarin kinderen uitgroeien tot zelfstandige, capabele mensen die het welzijn van de ander ook belangrijk vinden, zouden wetten niet meer nodig moeten zijn. Hopelijk zijn we in een transitie richting dat ideaal, waarin we werken met richtlijnen voor wanneer we het zelf niet weten, i.p.v., keiharde wetten van volgzaamheid.

Neerknuppelen, wegkijken en weer verder?

Het is flauw en veel te simpel om te zeggen dat de rellen komen door "het coronaprotest" of "avondklok-protest". De rellen zijn mede een ontlading van een veel dieper probleem. Een opgeladen druk door allerlei zaken (en politieke schandalen). Het hebben van volksvertegenwoordigers die het volk niet meer vertegenwoordigen. Praat ik daarmee de rellen goed? Nee, het is vreselijk, maar voor een goede oplossing moeten we (en vooral de politiek) wel inzicht verwerven en niet neerknuppelen, wegkijken en weer verder.

Pieter Omtzigt: "Er is iets fundamenteel mis in ons land."

N.a.v. de toeslagenaffaire. (En ja, in mijn overtuiging zijn verschillende problemen gekoppeld en versterken elkaar.)


Geplaatst: 26-01-2021 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).

Ook prikkelend?