PRIVACY?!


Vrij Zijn in het hier en nu - Osho

Vrij Zijn in het hier en nu - Osho Een wetenschapper moet zijn gezonde verstand wel verliezen. Hetzelfde overkomt een filosoof. Osho (over Griekse en Latijnse namen voor medicijnen)Zouden ze hun recepten in de omgangstaal uitschrijven, dan kunnen ze minder rekenen dan ze rekenen, want je zult zeggen:'Dit recept... moet ik twintig euro voor dit recept betalen?' Osho Het moet zo geschreven zijn dat je niet kunt lezen wat er staat. Als je het toevallig toch kunt lezen, moet je een woordenboek raadplegen om er achter te komen wat het betekent. Osho Dat wordt bedoeld met meditatie: concentratie en contemplatie zijn twee poen; precies in het midden daarvan ligt meditatie. Maar wij gebruiken het woord niet in deze zin, wij geven er een totaal nieuwe betekenis aan. Osho (blz 25) Elk moment waarop je je ontspannen voelt, niet verkampt, kun je met het idee van meditatie spelen, zoals ik het je heb uitgelegd. Osho De mind kan niet tot meditatie doordringen. Daar waar de mind ophoudt, begint meditatie. Osho 'Het denken loslaten' wil alleen maar zeggen: doe niets. Osho Meditatie is iets wat gebeurt. Osho Het is helemaal niet nodig om er religieus over te doen, want anders word je serieus, en zodra je ernstig wordt, is het heel moeilijk om van woorden naar niet-woorden over te gaan. Osho De mind betekent woorden; het zelf betekent stilte. Osho De hele opvoeding stompt de mind af - en jij zelf kunt dat ook doen (edit: door dwangmatigheden). Osho

1

Onthoud: meditatie leidt je naar meer en meer intelligentie, grenzeloze intelligentie, stralende intelligentie. Meditatie zal je levendiger en gevoeliger maken; ze zal je leven verrijken. Osho Doe leke dag iets nieuws. Luister niet naar de oude routine. Osho Mensen zijn voortdurend op zoek naar tips om anderen in de hand te kunnen houden, tips die je meer profijt kunnen geven - vruchtbare tips. Osho Een politicus kan niet mediteren. Onmogelijk! Osho Er een ambitie op nahouden houdt in dat je je inspant om anderen in je macht te willen hebben. Dat is wat politiek is: de inspanning om macht over de wereld uit te oefenen. Osho Als je macht over anderen wilt uitoefenen, zul je niet kunnen mediteren... wees daar volkomen zeker van. Osho Terwijl je eet, eet dan; terwijl je loopt, loop dan; laat deze mind niet alle kanten opgaan. Osho Wees oprecht tegen de mind, en de macht die hij over je heeft, zal verloren gaan. Osho Als je uiterlijk rijk bent, dan word je je er plotseling heel erg van bewust:'Vanbinnen ben ik arm, een bedelaar.' Osho (over rijkdom als voorwaarde, of hulp, om tot spiritualiteit te komen) Waarom werd Boeddha ontevreden, waarom ging hij op zoek naar meditatie? Omdat hij rijk was. Hij leefde in luxe; hijleefde in alles wat maar mogelijk was, alle comfort, met alle materiéle hebbedingetjes. Osho Armoede is geen spiritualiteit; armoede is de oorzaak van het verdwijnen van spiritualiteit. Osho We zijn bij dat kritische moment aangekomen, waarop deze hele aarde één kan worden - één moet worden - want het kan alleen overleven als het één wordt. Osho De nietsheid an jou is de volheid van het goddelijke, het is de keerzijde. Je wordt niets, en plotseling daalt er een grote volheid over je neer - je stroomt over van goddelijkheid. Osho Het is niet een kwestie van de wereld achter je te laten, het is een kwestie van je mind veranderen, je mind de rug toekeren. Dat is wat meditatie is. Osho En in deze samenleving schiet je met zwijgen niks op, wel met woorden, en hoe beter je je woordje kunt doen, des te meer je betaald krijgt. Osho Je kunt niet kwaad zijn als je alleen bent, en word je wel kwaad dan voelt dat onzinnig. Osho Je wilt 'iemand' worden. Meditatie kan alleen maar een 'niemand' van je maken. Osho Laat ik het zo samenvatten: iemand die geen eigen wezen bezit, probeert een wezen te krijgen door het bezit van dingen - een positie, een naam, roem. Osho Maar als mensen niet tevreden zijn, niet ontspannen, geen eigen zelf hebben, gaan ze het zelf van een ander ondersteunen, omdat dat de enige manier is om van anderen steun te krijgen voor hun eigen zelf. Osho Iedereen is bezorgd en bang voor de dood; niet alleen bang voor de dood, maar ook bang voor het leven. Osho Als je jezelf lelijk vindt, word je lelijk. Je verbeeldingskracht geeft vorm aan je lichaam. Osho Die (moeder)borst is zijn eerste ervaring in de wereld, en de borst geeft het kind twee dingen: liefde en voedsel. Osho

1

Er zijn zo vele mooie mensen op de wereld, waarom alleen blijven? Loop een stukje met een ander mee. Osho Zodra er schuldgevoelens zijn, word je door het een of ander, door dit of dat gedomineerd, een andere keuze hebt je niet. Osho Denk je dat een getuige iets afzonderlijks is, iets afgescheidens is? Dat is hij niet. Jouw intensiteit, jouw heelheid is jouw getuige. Osho Meditatie komt wanneer ze komt. En zodra je dat begrijpt, probeer je het niet meer. Osho De mind gadeslaan is een van de grootste geheimen van het leven, want je ziet niet hoe het werkt - maar het werkt! Osho Oplettendheid en dankbaarheid moet je leren. Osho Wees niet alleen dankbaar wanneer de dingen goed gaan, maar wees ook dankbaar als de dingen scheef gaan. Osho Blijf altijd een amateur, word nooit een expert. Osho

Geplaatst: 06-06-2018 - Sietse Visser


Ook prikkelend?