PRIVACY?!


Het boek van zijn - Osho

Het boek van zijn - Osho

[In bewerking...]

Na het lezen van "Het boek van niets", dat ik erg goed vond, heb ik meteen de volgende besteld en gelezen; "Het boek van zijn". Osho benadert het hier en nu weer vanuit Zen.

Liefde speelt ook een grote rol in dit boek. Hij beschrijft liefde ook mooi als een soort van loslaten, we neigen er vaak naar om de wereld naar onze hand te willen draaien, "de liefde tussen ons moet lukken!", iets dat ons juist in de tegenovergestelde richting beweegt. Openstaan voor verbetering, communicatie en groei is natuurlijk goed, maar zal wel vanuit de persoon zelf moeten komen, of van een natuurlijke wisselwerking, niet door "zo moet het, zo is het wel goed".

Osho gaat ook verder over sex, want wat is dat nu precies?

Eindelijk ben ik hier en nu. Eindelijk ben ik wat ik ben. Ik doe me niet meer anders voor dan ik ben, ik ben op mijn gemak. Osho Een ander woord dat zenmensen voor meditatie gebruiken is wu-shi. Dat betekent 'niets bijzonders'of 'geen gedoe'. Osho Mensen smelten alleen in liefde. Als ze niet vol liefde zijn worden ze koud en in die kou bevriezen ze. Osho Wees meester van jezelf en je bent de meester van alles geworden. Osho Hoe verder je kijkt, hoe donkerder het wordt. OshoLiefde maakt een eenheid van je - en niet een verbinding, onthoud dat, maar een geheel. Osho[over voorwaarden] En dan gaat hij vroeg of laat denken dat dit een te hoge prijs voor de liefde is, dat het beter is om zonder liefde te zijn, dat het beter is om alleen te zijn. OshoLiefde is ook gewoon een spel. Osho

Onze (Westerse) beschaving brengt veel moois met zich mee, maar ook veel rare dingen, die we zelf maar moeilijk herkennen en erkennen.

Op school leren mensen om jaloers op elkaar te zijn, om met elkaar te concurreren. Osho Het is alsof - denk eens aan een ander voorbeeld - er een dictator komt die van dansen houdt en iedereen verplicht te gaan dansen. OshoAls je alleen maar een holle bamboe bent, dan begint het goddelijke je als een fluit te bespelen. OshoSucces faalt meer dan wat ook. Want als je het hebt gemaakt, weet je dat er niets is. OshoAltijd als je iets totaal hebt gekend, ben je er klaar mee. Als iets onbekend blijft, blijf je ernaar hunkeren. OshoIemand prijst jou en je valt helemaal voor hem. En iemand anders beledigt jou en jullie worden voor altijd vijanden. Dit zijn geen acties, maar reacties. Osho Jullie kunnen wel schelden, dat is jullie vrijheid maar het is mijn vrijheid om het al of niet aan te nemen. OshoDus voorwaarden maken allemaal dat je doet alsof, want voorwaarden zijn allemaal onnatuurlijk. OshoIemand die echt wil leven, leeft onvoorwaardelijk en stelt geen eisen aan het leven. Hij zegt; Wat er ook komt, ik ga dansen. OshoOmdat mensen niet in staat zijn dit gewone leven te leven, vinden ze maar esoterische dingen uit. OshoNiet-zelf te kennen is volwassenheid. Osho Het westen is al lange tijd werkoholist, het verkeert in een dronken roes van werk. OshoZo gauw je serieus bent heeft de wereld je te pakken. Niet-serieus zijn geeft aan dat de wereld geen macht meer over je heeft. OshoWat deed god toen hij de aarde nog niet geschapen had? [over oneindige bevraging] OshoDegene die wij verlicht noemen is niet degene die het antwoord heeft, maar degene bij wie de vragen verdwenen zijn. OshoDe drang om te creeëren is de aanwezigheid van het goddelijke. Osho Altijd als creativiteit je roept, ga dan mee. Het is het goddelijke dat je roept. OshoTijd kent geen verleden, geen toekomst; verleden en heden zijn dingen van het denken. OshoDat is het ook - kennis maakt mensen altijd onbewust. Want kennis wordt inhoud in hun bewust zijn en de inhoud bedekt hun bewustzijn dan zoals stof een spiegel bedekt. OshoHeiligen zijn opgeprikte vlinders. Osho... de echte wijze heeft altijd genoeg moed om een beetje dwaas te zijn en rond te dollen. Osho Het geweten wordt gecreëerd, het is een conditionering. OshoIn plaats van bewust van jezelf te worden kun je zelfbewust worden. Dan kun je een egoïst worden. OshoYatha bhutam: dat wat is, is de waarheid. Te stellen wat er zou moeten zijn is respectloos, ontheiliging, is een zonde. Osho[de vis tegen de schildpad, over lopen] Ik heb nog nooit een plek gezien waar je niet kunt zwemmen of duiken. Je kletst maar wat. Ben je soms gek geworden? Osho De mens heeft drie lagen in zijn bestaan: kennen, voelen, doen. OshoDe leifde is uit het Westen verdwenene, zoals de logica uit het Oosten is verdwenen. De situatie is scheef. OshoHoe paradoxaler je bent hoe rijker het leven is. OshoBetoon je respect in hoeveel je eet, overbelast het lichaam niet, want dat is een vorm van kwaadheid, een vorm van geweld. OshoDe mens leeft in/door/voor illusie. Kortom, de mens leeft wegens de illusie. Vandaar de angst voor waarheid. Osho Niemand wil de waarheid, hoewel iedereen ernaar blijft zoeken. Dat zoeken is een truc, dat zoeken is een manier van ontwijken. OshoDe leugen heeft het altijd óf over het verleden óf over de toekomst, ze heeft het nooit over het heden. En de waarheid is het heden. OshoDe spirituele zoektocht is in feite de zoektocht om op jezelf verliefd te worden. Osho

Geplaatst: 28-05-2017 - Sietse Visser


Ook prikkelend?