PRIVACY?!


Weg van het denken - Alan Watts

Weg van het denken - Alan Watts

Het boek "Weg van het denken" is een verzameling van gesproken lezingen die door Mark Watts (zoon) in boekvorm zijn uitgebracht.

Je kunt een stekel niet kennen zonder het slijm. En het leven is noch stekels noch slijm - het is slijmerige stekels en stekelig slijm. Alan Watts Als er zoiets bestaat als intelligentie of liefde of schoonheid, vind je het in andere mensen. Alan Watts Je bent net een draaikolk. Een draaikolk heeft een bepaalde vorm, maar het water blijft er geen moment op zijn plaats. Alan Watts We leerden over strijd - zwart tegenover wit - in plaats van over polariteit. Het verschil is dat polen tegenover elkaar liggen, maar bij elkaar horen. Alan Watts Hoe laat je elke haar groeien? Hoe laat je je hart kloppen? Hoe verteer je je voedsel? En hoe doe je dit alles zonder erover na te denken? Alan Watts We horen graag echo's... Alan Watts Wanneer je eenmaal over dingen gaat nadenken, maak je je zorgen of je wel genoeg hebt nagedacht. Heb je echt alle details in aanmerking genomen? Was elk feit goed beoordeeld? Alan Watts Wat je in essentie bent - diep, diep, en ver, ver vanbinnen - is eenvoudig het weefsel en de structuur van het bestaan zelf. Alan Watts Ik probeer je dit denkbeeld niet aan te praten in de zin van je ertoe te bekeren. Ik wil alleen dat je ermee speelt. Ik probeer het niet te bewijzen. Ik breng het alleen naar voren als een mogelijkheid van het leven waarover je na kunt denken. Alan Watts In zen zeggen ze dat, wanneer je satori bereikt, hartelijk lachen het enige is wat er nog te doen valt. Alan Watts Wat op een bepaald niveau disharmonie lijkt, is harmonie op een hoger niveau. Alan Watts Zodra je yoga gaat doen of gaat bidden of mediteren, of jezelf welk soort spirituele praktijk ook permitteert, begin je jezelf in de weg te staan. Alan Watts Dit is wat ontwaken in feite inhoudt - het opnieuw onderzoeken van ons gezond verstand. Alan Watts Het taoïstische woor voor natuur is 'vanzichzelf zo' - dat wil zeggen de natuur is spontaan. Je hoeft haar niet te dwingen; ze gebeurt gewoon. Alan Watts Welnu, denk je dat schelpen naar elkaar kijken en elkaars uiterlijk bekritiseren? 'Nou, je tekeningen zijn wel een beetje scheef en niet erg goed verdeeld.' Natuurlijk niet, maar dat is wat wij doen. Alan Watts Als je een lap borduurwerk inspecteert, stel je bijvoorbeeld vast dat het een ordelijk en prachtig voorwerp is. Maar als je hetzelfde voorwerp onder een microscoop bekijkt, zal het een hopeloze wirwar van slordige draden blijken te zijn. Zoom je echter in met weer vergroting om een afzonderlijke draad te onderzoeken, dan zul je een fantastische orde aantreffen in de prachtigst vormgegeven moleculen. Vervolgens, als je de vergroting verder opvoert, zul je opnieuw chaos vinden. Alan Watts Beide kampen zijn één pot nat en hebben afgesproken te vechten, maar achter de tegenstelling gaat liefde schuil, en achter de dualiteit eenheid. Alan Watts Veel mensen worden verveus van dit soort gepraat. Ze horen niet graag dat alles relatief is. Alan Watts Iedereen maakt het zich gemakkelijk, iedereen haalt streken uit, iedereen bedriegt, iedereen heeft een element van huigelachtigheid en bedrog in zich. We zien het overal in de natuur - kameleons die van kleur veranderen, vlinders die ogen op hun vleugels lijken te hebben, bloemen die bijen lokken. Stel je de gevolgen voor als bloemen bijen niet zouden misleiden. Alan Watts De wereld is in wezen patroonvorming, en wij zijn patroonvormende organismen. Alan Watts Interessante mensen zijn mensen die geïnteresseerd zijn. Alan Watts Voor veel mensen betekent de zoektocht naar identiteit het streven naar een aanvaardbaar imago. Welke rol word ik verondersteld te spelen? Wat word ik verondersteld te doen in het leven? Die vragen zijn belangrijk, maar ze zijn buitengewoon misleidend als ze niet door diepere zaken worden ondersteund. Alan Watts Stel dat e weer een baby bent. Je weet niets. Al die woorden zijn alleen rumoer. Alan Watts Wanneer een kind bijvoorbeeld iets eet waar ze niet tegen kan, en ze moet overgeven, zegt iedereen: 'Acht!' Maar de ervaring van overgeven is er in feite een van bevrijding - het is een aangename bevrijding van het lijden als gevolg van een maag die van streek is. Alan Watts Zen legt de nadruk op onmiddellijk handelen. Wanneer er iets gedaan moet worden, dient het onmiddellijk gedaan te worden zonder het van tevoren te overdenken. Alan Watts Al deze verhalen hangen samen, en ik wil dat je de samenhang intuïtief begrijpt. Alan Watts Dus als je zuiver van geest wilt zijn in zen - of liever 'helder van geest', een betere vertaling - betekent dat dat je geest niet kleverig is. Je gaat gewoon mee met de stroom van het leven - je koestert geen grieven en blijft niet steken in het verleden. Alan Watts Dus deze enorme schizofrenie in mensen - denken dat ze ruiter en paard zijn, dat de ziel het bevel voert over het lichaam, een wil die hartstochten moet beheersen, enzovoort - deze vorm van gespleten denken verergert het probleem alleen maar. Alan Watts Als je het antwoord niet weet, kun je zwijgen. Het is niet nodig om je te generen of geblokkeerd te raken. Alan Watts En wanneer gedachten wegvallen, is het net alsof ze er nooit zijn geweest. Wanneer je dit ziet, zul je zien dat je geest niet echt vastzit - het is enkel dat je de illusie hebt dat hij vastzit. Alan Watts We besteden vreselijk veel energie aan pogingen ons leven te laten kloppen met beelden van wat het leven is of zou moeten zijn - beelden waar ons leven onmogelijk aan zou kunnen beantwoorden of voldoen. Zenbeoefening brengt met zich mee dat je je van deze beelden bevrijdt. Alan Watts Wel, een zenbeoefenaar is iemand die het statusspel niet meer speelt. Alan Watts Wie heeft je gezegd dat je het leven te slim af kon zijn? Wat brengt je op het idee dat je losstaat van het leven? Alan Watts Gedachten komen vanzelf en gaan vanzelf. We raken alleen op een dwaalspoor wanneer we erdoor geobsedeerd zijn. Alan Watts Denk aan de zenuwen in je lichaam - ze zijn met miljarden en miljarden. Stel je nu voor dat zich aan het uiteinde van elke zenuw een oogje bevindt dat indrukken van de wereld opvangt en de informatie terugzendt naar het centrale brein. Dat lijkt meer op het hindoe-denkbeeld. Alan Watts Alles hoort bijelkaar. En het maakt geen verschil of iets lange tijd duurt of korte tijd - een melkwegstelsel hoort evenzeer bij heel het universum als een muskiet. Alan Watts Als orde wint is er geen spel meer; als chaos wint wordt er niet verder gespeeld; als ze precies in evenwicht zijn is er een patstelling. Dit is dus wat er gebeurt: chaos verliest altijd, maar is nooit verslagen. Het is een goede verliezer. En dat is een spel dat de moeite waard is. Alan Watts Er zijn Egyptische inscripties uit 6000v.Chr. die de wereld beschrijven als hopeloos op weg naar de filistijnen. Dit lijkt een klacht van alle tijden. Alan Watts Ik geloof dus niet dat het al te realistisch is om te denken dat menselijke wezens steeds en steeds beter worden, omdat ze het allemaal algauw beu worden en besluiten zo afschuwelijk mogelijk te worden. Alan Watts(Is dat zo? Of wordt het steeds verfijnder, subtieler?) Hoe dan ook, de taak van de goeroe is de vragensteller op een doeltreffende manier te laten zien dat deze reeds is wat hij zoekt. Alan Watts Maar je wilt het niet echt voelen; je bent er bang voor. Dus begin je met deze of gene methode, zodat je het uit kunt stellen, zodat je het gevoel kunt hebben dat je een lange weg te gaan hebt en je misschien, nadat je genoeg geleden hebt, dan kunt besteffen dat je de atman bent. Alan Watts Boeddha is een titel, geen naam. Alan Watts De Boeddha ontdekte dat er geen val was om uit te komen behalve hijzelf - val en gevangene zijn één. En wanneer je dat begrijpt, bestaat er geen enkele val meer. Alan Watts Wanneer je je adem loslaat, komt hij terug. Alan Watts Het is goed om de Dhammapada, de Diamandsoetra of de Lankavatara te lezen, maar als je verzeild raakt in de uitgebreidere Prajnaparamita en dergelijke, ben je op gevaarlijk terrein. Alan Watts Onthoud dat nirwana 'uitademen' - de adem loslaten - betekent. Op dezelfde manier laten we de wereld los - we verzetten ons niet tegen verandering. Alan Watts We weten dus niet wat we aan moeten met een stervende. Maar we zouden het anders kunnen doen. We zouden rondom die persoon kunnen gaan staan en zeggen: 'Luister, man - ik heb geweldig nieuws voor je! Je gaat dood, en het zal fantastisch zijn. Geen rekeningen meer, geen verantwoordelijkheden meer, geen zorgen. Je gaat gewoon sterven, dus laten we eindigen met een sensatie. Alan Watts 'Ik maak me zorgen en ik zou me geen zorgen moeten maken, maar omdat ik niet kan ophouden met me zorgen maken maak ik me zorgen omdat ik me zorgen maak.' Zie je waar dit toe leidt? Alan Watts Ruimte is je geest. Dat is voor ons moeilijk in te zien, omdat we denken dat we ons in de ruimte bevinden en dat we ernaar kijken. Alan Watts Alan Watts Alan Watts Alan Watts Alan Watts

Geplaatst: 06-06-2018 - Sietse Visser


Ook prikkelend?