Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Zen met de hamer! Nietzsche als zenmeester

Zen met de hamer! Nietzsche als zenmeester

Nee, Nietzsche was geen zenmeester, maar ik als fantasoof, sla graag een fictieve brug tussen de filosoof met de hamer en het rustieke Zen. Ze lijken in eerste instantie misschien ver van elkaar te liggen, maar ze hebben ook veel gemeen. Ze zijn (in mijn interpretatie) op zoek naar hetzelfde, vanuit een ander perspectief. Ze gaan beiden diep, maar proberen daarin eenvoud te behouden. Ongetwijfeld zal Nietzsche ook in contact zijn gekomen met Zen-geschriften, zoals ieder mens voortborduurt op alles dat zich voor ons heeft afgespeeld.

Op zoek naar het werkelijke weten:

De geleerde die feitelijk alleen nog in boeken 'snuffelt' -...- verliest ten slotte geheel en al het vermogen oorspronkelijk te denken. Snuffelt hij niet, dan denkt hij niet. Hij antwoordt op een prikkel (- een gedachte die hij gelezen heeft) als hij denkt, - hij reageert ten slotte alleen nog maar. Friedrich Nietzsche

Dit is iets dat mij ook al lange tijd opviel in onze educatie en bijv. televisiequizes. Het "veel feitjes kennen" wordt als belangrijk beschouwd, maar de enige waarde die kennis werkelijk heeft, zit in de (zinvolle) toepassing er van. Met andere woorden, de geleerde boekensnuffelaar, moet er voor waken niet onbewust te verdwalen in zijn eigen bibliotheek, die zich langzaam transformeert in een gevangenis.

Elke uitbreiding van kennis berust op het bewust maken van het onbewuste. Friedrich Nietzsche Wanneer met een jaar lang zwijgt, verleert men het zwetsen en leert het spreken. Friedrich Nietzsche

Illusies doorprikken:

Mijn lot wil dat ik de eerste fatsoenlijke mens moet zijn, dat ik mezelf in tegenspraak weet met de leugenachtigheid van duizenden jaren. Friedrich Nietzsche

Een leugenachtigheid, die alle mensen bezitten en waarmee onze geschiedenis en elk verhaal is doordrongen, moeten we leren herkennen. Het gaat niet om de negatieve toon dat alle mensen leugenaars zijn, maar om het feit dat zij (veelal onwetend en onbewust) de werkelijkheid vertekenen, bijv. uit schaamte, onzekerheid, mooimakerij of om aanzien en macht te verwerven. Daarbij begint het "vertekenen van de werkelijkheid" natuurlijk ook al bij onze zintuigen. Zowel Nietzsche als Zen onderzoeken deze laag van make-up die zich overal over uitdijt en proberen dichter bij de werkelijkheid te komen door deze af te schminken en objectief te ervaren.

Er moet zoiets als schijn, als bedrog in het spel zijn, dat ons belet het zijnde waar te nemen: waar is de bedrieger?' - 'We hebben hem,' juichen ze dolgelukkig, 'het zijn onze zintuigen!  Friedrich Nietzsche

Acceptatie en liefde voor onszelf

We zijn zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons heeft. Friedrich Nietzsche Wat is het zegel van verworven vrijheid? - Zich niet langer voor zichzelf schamen. Friedrich Nietzsche Wees een man en volg mij niet na, - maar jezelf! Friedrich Nietzsche

Acceptatie van onszelf, door middel van zelfreflectie en werkelijk inzicht in onszelf en onze relatie tot het geheel, maakt zelfliefde en vrijheid mogelijk vanuit jezelf.
Geplaatst: 20-03-2017 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).

Ook prikkelend?