Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Is er iemand verantwoordelijk?

Is er iemand verantwoordelijk?

Voor zover onze huidige kennis reikt, is niemand zelf verantwoordelijk voor zijn eigen geboorte. Wanneer je niet zelf kiest voor je eigen ontstaan, kun je ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor je aanwezigheid, je acties en je gedrag.

Herkomst

In onze maatschappij is "verantwoordelijkheid" ontstaan om mensen die ongewenst gedrag vertoonden te kunnen veroordelen, straffen en zo anderen voor hun gedrag te beschermen. In die zin in verantwoordelijkheid dus zeker wel wenselijk, want we willen liever dat mensen ruzies uitpraten i.p.v. te kiezen voor een oplossing via geweld. Toch zien we in onze huidige wereld veel "slimme mensen", die geen of weinig verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en gedrag en daar toch mee wegkomen. Werkelijke verantwoordelijkheid kun je pas kiezen als je sterk in je schoenen staat, als je begrijpt dat je niet verantwoordelijk bent, maar wel verantwoordelijkheid op je kunt nemen.

Niet wat je niet weet, brengt je in moeilijkheden; maar dat, waar je zeker van bent, en anders is dan je denkt. Mark Twain

Geautomatiseerd gedrag

Ieder mens kent momenten van onoplettendheid, van controle-verlies, gedrag voortkomend uit verslaving of aangeleerde overtuigingen. Je kunt mensen daar niet echt verantwoordelijk voor stellen, je kunt ze wel inzicht geven in hun gedrag en ze stimuleren om zichzelf te leren kennen en hun bewustzijn te laten groeien, zodat ze meer controle/keuze hebben en geautomatiseerd gedrag kunnen verminderen. Het stimuleren van zelfontwikkeling wordt wel lastig gemaakt in een wereld die "economische efficiëntie" als hoogste prioriteit heeft. Cellen zijn goedkoper als persoonlijke begeleiding gecombineerd met onderwijs over de werking van onszelf. Medicijnen zijn een commerciële massa-oplossing, i.p.v. het zoeken naar een oplossing op maat, dat alleen maar duurder en ingewikkelder is. Denk hierbij bijv. aan kinderen met ADHD, medicijnen kunnen een oplossing zijn, maar zeker niet de beste oplossing en naar mijn inzicht ook niet de meest gewenste oplossing.

Je kunt je verantwoordelijkheid nemen

"Je bent dus niet verantwoordelijk, maar wie zichzelf verder ontwikkelt kan wel kiezen om verantwoordelijkheid te nemen. En daarmee bedoel ik niet "aftreden/opgeven" wat tegenwoordig vaak als betekenis wordt gegeven aan "je verantwoordelijkheid nemen". Je kunt pas verantwoordelijkheid op je nemen als je je eigen sterke en zwakke punten kent en openlijk durft te benoemen. Door volledig transparant op te treden, laat je duidelijk je intenties zien en geeft aan hoe je je idealen wilt realiseren, waarbij je openstaat en ook echt luistert naar anderen die met dezelfde insteek werken. Dergelijke echte verantwoordelijkheid is nog vrij zeldzaam.

Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Daarom zijn de meeste mensen er bang voor. George Bernhard Shaw

Geplaatst: 13-11-2014 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).

Ook prikkelend?