Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Een fantasie kan ook een wetenschappelijke basis hebben

Over gemiddelde getallen & misleiding in het corona verhaal


Noot vooraf!!! Het is nadrukkelijk niet mijn bedoeling om corona te bagatalliseren, maar om vooral de communicatie daarover te bekritiseren en de werkelijkheid te zien zoals deze is.

Het klinkt allemaal zo mooi en precies, al die cijfers. Iedere dag worden we geconfronteerd met de 'corona-cijfers'. Nu liggen er nog iets meer dan 200 op de IC, erg vervelend. Totdat je dan weer de zoveelste bizarheid leest, die maar blijven opstapelen.

Toename coronapatiënten komt mogelijk door andere berekening ziekenhuizenpatiënten- RTL liveblog

Waarom zo onnodig indirect?

Huh? Dus die patienten zijn niet 'echt', niet fysiek geteld en aangemeld, maar berekend? Je zou toch zeggen dat bij zulke lage getallen de patienten vrij simpel geteld kunnen worden op basis van de meldingen van de ziekenhuizen. Dat is vreemd. Tel daar bij op dat het RIVM nu zelf toegeeft dat tot 50% van de patienten die met corona in het ziekenhuis liggen, daar NIET liggen vanwege corona, maar met corona. Het zijn mensen die met een ander probleem binnenkomen en daarna positief testen op corona... oftwel ze wisten niet dat ze besmet waren. Voor het ziekenhuispersoneel natuurlijk heel vervelend en lastig, als er iemand met een gebroken been in het ziekenhuis komt te liggen, die corona blijkt te hebben (of positief test) en verzorgd moet worden op de intensieve coronamanier (extreme hygiene maatregelen, waardoor het werk extra zwaar en tijdrovend wordt.)

Leugendiarree van een louche autoverkoper

Youtube en andere social media staan vol met vergelijkingsvideo's van hoe destijds demissionair minister Hugo de Jong alles bij elkaar liegt, net als zijn grote lachende vriend Mark Rutte. Maar nu is er een nieuwe minister. Dhr. Kuipers, maar ook hij begint de eerste persconferentie direct met het verdraaien van cijfers als een soort louche autoverkoper of misleidende reclameman die probeert zijn boodschap mooier voor te stellen dan het is (bijna het tegenovergestelde van wetenschappelijk).
2g/3g blijkt uit wetenschappelijk onderzoek nauwelijks effectief te zijn. Het zou tot 15% effectief zijn in de meest ideale situatie, wanneer overal (ook thuis) gebruik zou worden gemaakt van 2G/3G. Daarbij is het onderzoek uitgevoerd op basis van de Delta-variant en laat de praktijk (zowel hier als in het buitenland) ondertussen zien dat de Omicron-variant gelukkig een stuk minder gevaarlijk is. Het bleek echter dat het RIVM lange tijd 1x in de 2 weken nieuwe cijfers aangeleverd kregen, dus eigenlijk altijd met oude data werken. 'Internetmensen' en 'hobbyisten' lopen daarna met de nieuwste cijfers altijd vooruit op ons officiele modellebureau. Onbegrijpelijk toch? Gelukkig dat velen zoals Maurice de Hond dit ter sprake brachten.

Maar met de grote hoeveelheid aan misleiding, miscommunicatie, gaat een mens ook steeds meer twijfelen aan de rest van de informatie. Als iemand een keer een fout maakt, is dat heel begrijpelijk, als het vaker voorkomt is dat onwenselijk en onhandig, maar als er een trend begint te ontstaan van leugens en misleiding, dan wordt de kans dat de rest van de cijfers en uitspraken ook sterk zijn overdreven of ge-mis-communiceerd.

Na fout op fout, blunder na blunder, begint er een voor iedereen zichtbare trend van leugens en misleiding te ontstaan.

Een fantasie kan ook een wetenschappelijke basis hebben (science fiction)

Zo wordt er continu getimmerd op "het feit" dat alle keuzes op "wetenschappelijke basis" worden gebaseerd. Een wetenschappelijke basis voor iets dat er nog niet is, is natuurlijk wel lastig. Wanneer je zoals het RIVM "modellen op wetenschappelijke basis" maakt, is dat wat mij betreft geen "harde wetenschap". Het is een deels op wetenschap gebaseerde voorspelling. Supermoeilijk en knap, maar laten we wel eerlijk blijven dat de voorspelling zeer ver van de waarheid bleek te liggen (soms met een factor 10, terwijl er ook nog verschillende voorspellingen waren, de meest positieve voorspelling en de meest negatieve voorspelling). Als je met die bandbreedte een voorspelling maakt die dan nog met een factor 10 afwijkt... dan kun je wel roepen dat het wetenschappelijk is onderbouwd, maar het is verre van harde meetbare wetenschap.
En dan kun je nog steeds zeggen, het is niet erg, een model is een model en voorspellen is lastig, maar maak dan op zijn minst het model volledig transparant zodat de wereld kan meekijken, zodat knappe koppen kunnen meedenken, zij fouten kunnen helpen voorkomen en kritische vragen kunnen stellen die tot nieuwe inzichten leiden. Dát is wetenschap!

Modellen op een wetenschappelijke basis (voorspellingen) zijn niet van hetzelfde gewicht als harde wetenschap (meten in de praktijk, verifieren en bijslijpen)

Ongerichte gemiddelde miscommunicatie

Stel je hebt 3 mensen, een 1-jarige, een 40-jarige en een 80-jarige
De gemiddelde levenverwachting is 82 jaar.

Ons gezond verstand zegt dat de kans groot is dat hoe jonger je bent hoe langer je leeft. Als je echter deze 3 mensen hun gemiddelde levensverwachting gaat mededelen, krijg je hele rare effecten.

Samen opgeteld zijn ze (1+40+80=) 121 jaar. Samen opgeteld is de levensverwachting 3x82=246. Gezamenlijk hebben ze (naar gemiddelde verwachting) nog 246-121=125 jaar te leven.
Je kunt dus tegen deze 3 mensen zeggen, binnen deze groep hebben alle drie de mensen nog gemiddeld 41.67 jaar te leven. Dat dat is natuurlijk niet erg realistisch en staat zeer ver van de werkelijkheid. Het is mogelijk, maar zeer onwaarschijnlijk dat de 1-jarige niet 46 jaar wordt en het is zeer onrealistisch om de 80-jarige een verwachting van 120+ voor te houden. Voor de 40-er klopt het enigzins, maar voor de meeste individuen klopt er geen snars van omdat je mensen met een veel te grote spreiding combineerd om een fatsoenlijk gemiddelde te krijgen.

Precies dit, gebeurt er echter nu ook met de vaccinatie-kans-getallen. Als je 16 bent is de kans nihil dat je DOOR covid in het ziekenhuis komt of overlijdt. Als een vaccin dan gemiddeld (zeg) 80% beschermt, dan moet je je afvragen of dat getal zowel geldt voor de 16-jarige als de 80-jarige. Want als de leeftijd van 0 tot 50 al vrijwel niet in het ziekenhuis komt en je neemt deze getallen wel mee "in het gemiddelde", ja dan krijg je een heel effectief klinkend getal.

Gelukkig lijkt het vaccin wel goed te werken voor ouderen (als de cijfers kloppen), maar het lijkt mij verre van verstandig om mensen (kinderen/jongeren) die vrijwel geen risico lopen te gaan vaccineren. En misschien is mijn verhaal niet perfect, maar ik moedig je aan om zelf na te denken.

En misschien is mijn verhaal niet perfect, maar ik moedig je aan om zelf na te denken.

In den beginne

En ja, in het begin was het ook schrikken. In het begin was ook alles onduidelijk en was het deels een gok wat er nodig was. En ja achteraf is het makkelijk lullen van een toetsenbordenheld en informatiespons zoals ik. Maar dat neemt niet weg dat er nu nog steeds misleid en gelogen wordt.

Maar tegelijkertijd hebben we ook de kennis van duizenden jaren opgebouwd, wereldwijde experts die mee kunnen denken. Zo was het in het begin al bekend dat het om een muterend virus ging, waarvoor een vaccin wellicht niet de beste oplossing is. Net als met de griepprik, is het voorkomen van ziekte afhankelijk van of je tegen de juiste variant vaccineert. Ook werd de mogelijkheid dat het virus uit een laboratorium kwam niet eens overwogen (terwijl het één van de meest voor de hand liggende mogelijkheden was). Als een onderzoeksteam met o.a. Marion Koopmans als een lammetje ja-knikt en alles aanneemt van China, dan kun je niet echt spreken van een onafhankelijk onderzoeksteam. Eerlijkheid en transparantie waren helaas ver te zoeken in deze 'pandemie' en censuur en hardhandse controle werden enthousiast toegepast.

Eerlijkheid en transparantie waren helaas ver te zoeken in deze 'pandemie' en censuur en hardhandse controle werden enthousiast toegepast.
Geplaatst: 09-02-2022 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).

Ook prikkelend?