PRIVACY?!


Het boek der geheimen - Osho

Het boek der geheimen - Osho

tekst

1

(Bewuste) Onwetendheid!?

Onwetendheid heeft lef, kennis aarzelt Osho Maar tantra zegt: onbewust en bewust vormen een dualiteit. Van onbewust bewust worden is van de ene pool naar de andere gaan. Overstijg die beide! Osho Bertrand Russel zei: 'Toen ik jong was zei ik graag dat filosofie een antwoord probeert te geven op de fundamentele vragen. Nu zeg ik dat niet meer. Filosofie ontwikkelt alleen een eindeloze stroom van vragen.' Osho Het is niet zo dat de mind twijfelt, nee, de mind is de twijfel! Osho Aan Shiva's honderd twaalf technieken kan er niet één worden toegevoegd. En dan te bedenken dat dit boek, Vigyana Bhairava Tantra, vijfduizend jaar oud is! Osho Voor tantra is religie een sociale aangelegenheid, dus het maakt niet uit welke religie je aanhangt. Osho Als je iets niet begrijpt, kun je de zaak zelf daar de schuld van geven, anders zou je het als een belediging moeten aanvoelen. Jij zou dat niet begrijpen! Jij? Jij iets niet begrijpen? Dat kan niet. Dan moet er iets niet kloppen! Je gaat je beledigend uitlaten, beschimpen, onzin uitkramen en dan voel je je weer prima. Osho Kies een techniek die bij je past, stop daar al je enregie in en je wordt een ander mens. Echte, authentieke technieken werken altijd zo. Als ik er voorwaarden aan verbind, betekent het dat mijn techniek bedrog is. Osho

2

Tantra is alleen tegen spirituele slaperigheid, tegen spirituele onbewustheid. Osho Je kunt het ook zo zeggen: als je tegen de wereld bent, dan is er voor jou geen nirvana, want deze wereld moet worden omgezet in nirvanan. Osho Nog iets, en dat is echt heel vreemd maar toch een van de grootste ontdekkingen van tantra: wat je ook ziet als je vijand - hebzucht, woede, haat, sex, wat dan ook - die vijandschap is louter het gevolg van het feit dat jij ze als vijanden beschouwt. Zie ze als goddelijke gaven en benader ze met een hart vol dankbaarheid. Osho De duivel schept de zonde en God schept de duivel. Wie is dan eigenlijk de ware zondaar, de duivel of God? Maar dualistische opvattingen leiden altijd tot dergelijke onzin. Osho Zodra je van iets begrijpt wat het is, valt het van je af. Dan valt het gewoon van je af zoals dode bladeren van een boom. Je doet er geen afstand van, er komt geen strijd aan te pas. Osho

4

Heel vaak wordt het moeilijker om iets te bereiken naarmate je je meer inspant. Al die moeite die je ervoor doet, de spanning, je geoccupeerdheid, je verlagen, je verwachtingen gaan een hindernis vormen. Osho (Wu Wei, dingen gewoon aandachtig doen, maar niet uitsloverig, haastig, geforceerd.) Als ik zeg dat het heel erg moeilijk is, dan zegt je mind: 'Dit is zo moeilijk. Daar vertil je je aan.' Als ik zeg dat het heel makkelijk is, dan zegt de mind: 'Dat is zo simpel, dat kun je mij niet wijsmaken.' En de mind blijft maar uitvluchten verzinnen om niets te hoeven ondernemen. Osho Maar hij (de mind) is helemaal niet van jou, de mind is een sociaal product. Osho

5

Macht is gevaarlijk en als je geest onzuiver is en je krijgt macht, krijgen je onzuivere gedachten onmiddelijk hun kans. Osho Als er een emotie in je opkomt, komt het lichaam meteen in beweging. Daarom spreken we ook van 'emotie'- het ze je aan tot motie [motion], tot beweging. Osho Vergeet die hardloper (jijzelf). Voel dat er geen hardloper in het spel is, dat er enkel het hardlopen zelf is. Jij bent het proces, het hardlopen, je hardlopen doe aan een rivier denken. Er is niemand van binnen. Osho

6

's Nachts slaap je dieper, gedurende de dag slaap je minder diep. Er is is absoluut geen verschil... Het dromen legt een waas over je bewustzijn. Osho

7

Over verlangen Je bent A en je wilt B zijn. Je bent arm en wilt rijk zijn. Je bent lelijk en wilt mooi zijn. Je bent dom en wilt wijs zijn. Wat je ook wilt, wat voor verlangens er ook in je sluimeren, A wil altijd B worden. Wat je ook bent, je bent er niet tevreden mee. Je moet nog altijd iets anders hebben om tevreden te kunnen zijn. Zo zit de wensende mind nu eenmaal in elkaar. Krijg je het, dan zegt de mind weer: 'Dat is het toch niet helemaal. Ik heb nog iets anders nodig.' Osho Als je niet jezelf terugvindt in de aanwezigheid van de ander, kun je niet van liefde spreken. Osho Liefde kent geen verlangen, verliefdheid is puur verlangen.

In hoofdstuk 7 staat een verhaal over "een vrouw in Bolivia" die door meditatie kan zweven, zonder dat daarbij een bron of zelf een naam wordt genoemt. Dat is erg jammer en ontkracht de vermelding dat dit wetenschappelijk en op video is vastgelegd. Osho lijkt mij echter intelligent genoeg dit zelf ook wel in te zien als onbetrouwbaar vaag verhaal, dus het is wat vreemd dat het er in vermeld staat. Bij andere verhalen/mythes geeft hij meestal vooraf aan dat het niet uitmaakt of het echt gebeurd is, maar dat het om de boodschap gaat. In dit geval is dat echter niet van toepassing.

8

De wereld heeft van zichzelf een orde, een die er altijd is. Als je probeert orde te scheppen, dan schep je wanorde. Osho Godsdiensten zien altijd twee kampen in je - het kwade en het goddelijke. Ze accepteren het goddelijke en vechten tegen het kwade. Het kwade moet vernietigd worden. Als je precies doet wat de godsdiensten zeggen, vernietig je mét de duivel meteen ook God. Maar niemand doet ooit echt wat een godsdienst van je verlangt, omdat dit absurd is. Wat doet iedereen dus? Iedereen houdt de zaak voor de gek. Daardoor krijg je al dat gehuichel. Het zijn de religies zelf die voor dat gehuichel zorgen. Omdat het je niet lukt te doen wat ze van je vragen, moet je wel huichelen. Als je alle geboden zou opvolgen, kostte je dat je leven. Als je ze niett opvolgt ga je je schuldig voelen. Dus wat doe je dan? Osho Tantra zegt dat dit de eerste stap is, en de moeilijkste - accepteren dat je bent zoals je bent. We doen wel eens een poging om onszelf te accepteren maar dat doen we dan ook nog op een uitgekiende manier. O, we zijn zo slim! Onze mind kent veel slimmigheidjes waarmee we onszelf iets wijs kunnen maken. Osho Als je een hebzuchtige mind hebt, hoe kun je dan onhebzuchtig zijn? Osho Accepteer jezelf. Maar dan lijk je op een dier. Je lijkt niet op een mens omdat die mens nog niet meer is dan een ideaalbeeld. Daarom verwachten we van iedereen dat hij zich niet als een dier gedraagt, terwijl iedereen een dier is. Wat wil je dan? Je bent een dier. Accepteer je dierlijke aard. En zodra je je dierlijke aard geaccepteerd hebt, heb je de eerste stap gezet om er bovenuit te stijgen, want geen enkel dier weet dat het een dier is, alleen de mens weet het. Osho Zie eens hoe dat gaat... Je bent nogal gewelddadig en je ontwerpt een ideaal van geweldloosheid. Dan hoef je niet binnen in jezelf te kijken, naar je eigen aggressie. (en je zit gevangen) Osho

9

In het Westen is seks al iets onbeduidends - iets dat je tot vervelens toe herhaalt. Osho Je zou eigenlijk van een werkwoord moeten spreken - minding - en niet vvan een zelfstandig naamwoord - de mind. Het is een proces, een voortgang, zoals lopen. Osho De mind is een slaaf die voorgeeft de meester te zijn, en hij heeft dat zo lang, levens en levens lang gedaan dat zelfs de meester gelooft dat de slaaf de meester is. Osho Zonder beweging kan de mind niet bestaan, hij sterft, hij komt tot stilstand. Osho

Esotherische zweverigheid? Sommige zaken kan mijn brein (nog) niet bevatten, ze passen (nog) niet in mijn wereldbeeld, ik kan er (nog) niet zo veel mee. Wanneer het bijv. gaat over het derde oog, chakra's, of je eigen lichaam van binnen zien, blijf ik kritisch. Toch probeer ik er open voor te staan en zaken als deze komen steeds in allerlei bronnen en vormen terug. Het zijn natuurlijk maar woorden en beschrijvingen en er valt moeilijk wat bij voor te stellen. Echter zou het me ondertussen niets meer verbazen als het werkelijk waar zou zijn. Net als wanneer je bijv. verlieft bent kan door chemische reacties in je lichaam je hele "zijn" en wereldbeeld veranderen.

De mens is in staat zijn lichaam van binnen te zien Osho

10

Met 'word totaal' bedoel ik dus niet: word een groot man. Ik bedoel: raak in balans, leeft vanuit je centrum, kom helemaal tot je recht als mens - niet zozeer als musicus, als dichter, als kunstenaar, maar als mens. Osho

Denken, contemplatie, concentratie en meditatie

Ons alledaagse denken is ongericht, vaag, associatief, zonder sturing. Denken wordt comtemplatie zodra het gericht verloopt (gestuurd in de richting van bijv. het volbrengen van een taak, de route is ongeveer bekend). Je geeft directie aan je mind. Bij concentratie focus je op één punt (gestuurde tunnelvisie, op detail)

Tijdens het gewone denken mogen de gedachten in alle richtingen gaan, bij contemplatie mag dat maar in één richting, alle andere wegen zijn afgesneden. Bij concentratie wordt de geest op een punt gericht. En bij meditatie komt de mind er helemaal niet aan te pas. Meditatie is 'no-mind'. Osho Wat is de mind anders dan conditionering? Osho Oude gewoonten stellen je op je gemak, geven je een gerust gevoel. Osho Voor het verstand lijkt het hart altijd kinderachtig maar voor het hart lijkt het verstand zo nutteloos, zo oppervlakkig. Osho Sla een brug tussen hoofd en hart, dan zul je zien dat ze allebei middelen van communicatie zijn. Osho

11

De mind richt zich op de toekomst, het hart is altijd hier en nu. Osho Als je hart tot ontwikkeling gebracht is, ben je volkomen ongeschikt om in deze wereld mee te draaien, omdat deze wereld helemaal door het verstand gerund wordt. Osho Wat er toe doet is de liefde, niet naar wie die uitgaat. Osho De wereld de rug toekeren is o zo makkelijk, maar alleen een meester weet het midden te houden. Boeddha

12

Alleen wie te veel aan het leven hecht, kan zelfmoord plegen. Osho (balans tussen serieus en zinloos) Het hoofd ontleedt, verdeelt - het verdeelt iets in stukken. Alleen het hart kan de dingen weer tot één maken. Osho Als je met je hart kijkt, is het hele bestaan één. Dat één zijn is wat we God noemen. Osho Maar Rabindranath zei: Dat kan echt niet. Ik kan niet over het gras lopen. Elk grassprietje is net zo levend als ik. Ik kan niet stappen op iets dat leeft. Osho Zolang je niet zelf iets doet, kan je hart niet opengaan. Daarom is het soms beter om te gaan dansen. Osho Wees een authentieke man of een authentieke vrouw. Doe niet onecht, veins niet. Wees echt en lijd desnoods onder de werkelijkheid. Lijden is zo kwaad nog niet. Lijden is eigenlijk een training, een vorm van tucht. Osho

13

Als je een hond een naam geeft en hem bijvoorbeeld Tijger noemt, dan wordt de hond een persoon. Hij is geen hond meer temidden van andere honden, maar iemand met een persoonlijkheid. Je hebt een persoon geschapen. Steeds als je met liefde naar iets kijkt, wordt het een persoon. En het tegendeel is ook waar: als je met begerige blik naar iemand kijkt, wordt hij een voorwerp, een ding. Osho

14

Ik heb hoofdpijn en als jij niet weet wat dat is, kan ik het je niet uitleggen. Osho (net als de smaak van een sinaasappel) Let op: communicatie is alleen mogelijk als twee mensen dezelfde ervaring hebben. Osho Shiva spreekt nooit over een resultaat, alleen over methoden. Osho (actief methoden toepassen!) Het is zoiets als een klein kind seksuele voorlichting geven. Je kunt het hem vertellen maar je praat over iets dat hem nog niets zegt. Osho Wat zijn de symptomen van liefde? Er zijn er drie. Ten eerste, absolute tevredenheid. Er is niets anders nodig, zelfs God niet. Ten tweede geen toekomst. Dit moment van liefde is eeuwig. Geen volgend moment, geen toekomst, geen morgen. Liefde is een gebeuren in het nu. En ten derde: jij houdt op te bestaan, jij bent niet meer. Zolang jij er nog bent heb je de tempel van de liefde nog niet betreden. Osho Omdat het afhankelijk en hulpeloos is, kunnen ouders en de maatschappij het kind van alles opdringen en moet het dat wel toelaten. Anders kan het niet in leven blijven en moet het sterven. Het moet in dat handeltje dus veel inleveren. Osho In deze afschuwelijke maatschappij moet je wel een muur om je heen bouwen, een subtiele doorschijnende muur waarchter je je kunt verschuilen. Anders ben je kwetsbaar en wordt het leven moeilijk. Osho

15

En als je eenmaal ergens getuige van bent, wordt het een droom. Dat is de reden waarom de wereld maya, een illusie, wordt genoemd. Dat wil niet zeggen dat de wereld feitelijk niet bestaat, maar wel dat je er een getuige kan worden. En als je eenmaal een getuige bent - bewust, volledig bewust - dan laat ze je los. Je vereenzelvigt je er niet meer mee en daardoor ontstaan er ruimte. Osho Je bent noch je naam noch je uiterlijke vorm. Osho

16

De mens is een dier dat achteraf wel een redelijke verklaring weet te bedenken voor zijn gedrag. Osho En onthoud dit: zolang je niet voorbij de mind kunt komen, gebeurt er niets dat de moeite waard is. Als er niets is dat boven jou uitstijgt, is het leven zinloos. Osho

17

De plotselinge blokkering van elke activiteit verdeelt je in tweeën: je lichaam en jij. Osho Dromen wil zeggen dat je in slaap ben gevallen door vermoeidheid, maar de activiteit blijft doorgaan. Osho Je zegt iets maar je voelt wat anders. Je wilde eigenlijk precies het tegenovergestelde zeggen maar als je zegt waar het op staat, kom je alleen te staan, want de hele samenleving is onecht en in een onechte samenleving kun je het alleen maar bolwerken door onecht te zijn. Hoe aangepaster je bent, des te onechter ben je ook want als je uitkomt voor jezelf, krijg je het gevoel dat je eruit ligt. Osho Boeddha moest de wereld de rug toekeren, omdat je in een onechte samenleving niet echt kunt zijn, want je verkeert er in een voortdurend gevecht en dat vergt veel van je energie. Je keert je dus af van het onechte, van het valse, om waarachtig te kunnen zijn. Osho Iedere jood is een andere jood. Iedere moslim is een ander, uniek individu. Osho Wat zekere rishi's, wat Mohammed en Mahavira hebben ervaren, doet er niet toe. Wat gebeurt er met jou, nu? Wat gebeurt er met jou in dit levende moment? Osho Als je tegen iets of iemand bent, dan kun je er niet naar kijken. Juist die antihouding staat je in de weg. Osho

18

Ideologieën, theorieën en ismen verminken je en bezorgen je een onecht beeld van jezelf. Osho Als een kind aan zijn lot wordt overgelaten, is het niet meer dan een dier. Het is wel authentiek maar dierlijk; het wordt geen mens. Osho Kiezen is altijd moeilijk en de mind wil altijd de makkelijkste weg kiezen. De mind kiest altijd de weg van de minste weerstand. Liegen is makkelijk, onecht zijn is makkelijk. Liefdevol lijken is makkelijk. Liefdevol zijn is heel moeilijk. Osho Osho Als je de waarheid spreekt, zul je eronder lijden. Je liegt om het lijden uit de weg te gaan. Osho Soms wordt religie geprezen, waar ik eerder spiritualiteit verwacht. Wellicht is dat door de vertaling misgegaan (?). In andere boeken is Osho vrij anti-religie. Spiritualiteit is het resultaat, of de zoektocht die je zelf moet maken. Religie zou je kunnen zien als de verpakking, of een schreeuwerige reclame die maar al te makkelijk zichzelf tegen gaat werken. (over loslaten van bijv. verslaving) Het gaat er dus niet om dat je iets opgeeft, waar het om gaat is inzicht. Osho Als je door innerlijk onderzoek zelf tot die conclusie bent gekomen dan hoef je het niet op te geven, dan is het er al niet meer. Osho Iedereen haalt zich ellende op de hals door toedoen van anderen. De een zegt dat iets goed is en een ander zegt dat het slecht is en zo blijven ze je maar hun ideeën opdringen. Je ouders doen het zus en de maatschappij doet het zo en op een dag volg jij alleen nog maar de ideeën van anderen. Osho Maak bewustwording niet tot een techniek om iets los te laten. Loslaten is een gevolg. (van inzicht / helderheid) Osho Heeft Boeddha gelijk of heeft Shiva gelijk? Problemen ontstaan doordat we niet beseffen dat iedereen op een heel individuele manier tot bloei komt. Osho Nabootsing is gevaarlijk! Iedereen meent dat hij het kan als hij maar wil. Ze denken: 'Zodra ik het echt wil, kan ik het. Dat ik het niet doe komt alleen maar omdat ik het op dit moment niet wil'. Osho

19

Maar de vraag of iedereen wel gezond is, komt niet aan de orde. We nemen gewoon aan dat de gemiddelde geest prima in orde is. Osho De hele westerse psychologie is dus alleen maar een poging tot weer aangepast raken, je wordt weer aangepast aan de normale, gemiddelde mind. Osho Mensen als Einstein, Van Gogh of Ezra Pound - dichters, schilders, wetenschappers, mystici - zijn krankzinnig, maar hun waanzin wordt om twee redenen geduld, óf omdat hij onschadelijk is, óf omdat hij nuttig is. Osho Daarom kan de medische wetenschap geen definitie van gezondheid geven. Ze kan ziekten omschrijven, ze kan een beschrijving van een bepaalde ziekte geven maar ze kan geen definitie geven van gezondheid, hoogstens in ontkennende zin: wie je niet ziek kunt noemen, is gezond. Osho In het Sanskriet kennen we het woord chitta, dat 'minding'betekent, niet mind, maar minding - als proces. Osho De mind is altijd oud en het leven is altijd nieuw. Osho De indruk dat je in het lichaam bent, komt door de mind, vergeet dat niet. Dat iedee van in je lichaam zijn is een product van de mind! Osho Logica is altijd zelfgericht, de mind is altijd egocentrisch. Ik ben het middelpunt en alles draait om mij, is er voor mij, maar ik ben het middelpunt. Osho Als je dus tot het uiterste doorredeneert, als je de logica tot het uiterste doortrekt, dan blijf ik alleen over en wordt alles een droom. Zo werkt de ratio. Osho Liefde kan twee kanten uitgaan: ze vervalt tot seks, blijft louter lichamelijk, óf ze stijgt tot toewijding en wordt een kwaliteit van de ziel. Liefde bevindt zich daartussen. Osho

20

Je kunt tot in het oneindige over iets blijven nadenken zonder ooit met de werkelijkheid in contact te komen. Osho Steeds als je het gevoel hebt dat je bestaan bedreigd wordt, word je van haar vervuld. Osho Het bestaan toont zich best wel onverschillig, tenminste oppervlakkig gezien. De zon, de zee, de sterren, de aarde, ze trekken zich niets van je aan, niet maakt zich druk om jou. En het is heel evident dat je niet nodig bent. Osho De jeugd is per definite atheïstisch, dat is altijd zo geweest. Hoe jonger je bent des te minder theïstisch ben je. Osho

21

Als je de vorm als een geheel ziet, kun je niet afdwalen naar de deelaspecten. Osho

22

-

23

diogenes ontmoet Alexander de grote

Als je behoefte aan leifde niet wordt vervuld, heb je meet voedsel nodig. Osho Door zes jaar niets anders te doen dan te wachten, verdiept je meditatie zich. Wat kun je anders doen? Een paar dagen zal hij misschien aan oude dingen hebben gedacht maar als het denken niet elke dag opnieuw gevoed wordt, staat het op gegeven moment stil. Hoevaak kun je hetzelfde hapje kauwen? Osho

24

Emotie is altijd totaal en heel. Intellect is altijd fragmentarisch, verdeeld, verward. Osho Het verstandstype heeft altijd zo'n gevoel van 'Ik ben nergens, ik hoor nergens bij' of 'Dan ben ik hier, dan ben ik daar, soms ben ik dit, dan weer dat.'Maar het gevoelstype voelt zich op zijn gemak met zichzelf. Omdat vertrouwen de basis vormt, is zijn emotie niet verdeeld. Ze is één geheel, ondeelbaar. Osho Je kunt alleen weten wie je bent, als alles tot bedaren is gekomen, als alles stil en rustig is. Alleen in die stilte kun je jezelf ontmoeten. Osho Als je de dood aanvaardt, is er geen angst. Als je je aan het leven vastklampt, dan is er alle mogelijke angst. Osho

25

Meditatietechnieken zijn niet tegen de wereld, ze zijn tegen de mind en nog niet eens zo zeer tegen de mind maar tegen de vereenzelviging ermee. Hoe ben je je gaan vereenzelvigen met je mind? Osho Je neemt je bijvoorbeeld voor om nooit meer kwaad te worden en dan ben je opeens toch kwaad. Je ego beschouwt dit als een nederlaag. Osho Woede neemt bezit van je, honger neemt bezit van je: ze zijn groter dan jij en je wordt gewoon door de stroom meegesleurd. Het is beangstigend. Het is heel beangstigend want jij bestaat dan niet meer. Osho Geen enkel woord heeft van zichzelf een betekenis, het is domweg een klank. Osho Er zingt een vogel - dat zingen drukt een gevoel uit. Osho Maar om je gevoel te bereiken moet je heel wat achter je laten: woorden, klanken, de hele bedrieglijke wereld van de mind. Wees vervolgens door ze los te laten, vrij. Osho Zijn is vrijheid, mind is slavernij. Osho Kijk naar de woorden, zie hun onbelangrijkheid, hun zinloosheid en hecht je aan geen enkel woord. Osho

26

Waar is je mind, waar is je bewustzijn, waar is je redelijk besef als je kwaad wordt? Osho Het onbewuste is enkel het product van verdringing. Osho Elk denkend wezen leeft in zijn eigen wereld. Het denken schept de wereld. Osho Ik zei: 'Verzet u niet tegen dat geblaf. U vecht ertegen en dat is het probleem, niet het lawaai. Van lawaai hebt u geen last, u hebt last van uzelf.' Osho Jij wilt pieken, bergen maar de dalen wil je niet. Waar moeten de dalen dan naar toe? En hoe kunnen er bergen zijn zonder dalen? Zonder dalen geen pieken. Als je van bergen houdt moet je ook van dalen houden. Ze zijn lotsverbonden. Osho

27

Klanken uitspreken ipv woorden (H28 pag. 524)

De mens heeft gevochten voor het christendom, voor de islam, voor dit en voor dat. Nu vecht hij niet voor het christendom maar voor het communisme, voor de democratie. Oorzaken veranderen, excuses veranderen maar de strijd gaat door omdat de mens slaapt en je niets anders van hem kunt verwachten. Osho Wees waakzaam - alsof je nu doodgaat. En als er een gedachte binnenkomt, wacht dan, want gedachte wil zeggen: slaperigheid. Als er een gedachte verschijnt, kun je niet waakzaam zijn. Zodra je waakzaam bent, is er geen gedachte. Osho Hij (bijv. danser of musicus) kan een geweldige techniek hebben, een groot technicus zijn, maar dan is er geen ziel, alleen lichaam. De ziel komot pas als de musicus in een diepe meditatie verkeert. Osho Het begrense hoort bij de mind. Het onbegrensde verschijnt in meditatie. Osho

28

Als je eenmaal hebt leren rijden, draag je wat je geleerd hebt over aan het robotgedeelte van je geest. Osho Ik ben niet tegen de robot. Programmeer de robot met alles wat je hebt geleerd maar blijf wel de baas. Osho Dan zeg je tegen de vrouw: 'Ik hou van je,' maar jij bent het niet die dat zegt, het is de robot, de grammofoonplaat, die dat zegt. Osho Je zegt: 'Ik word nooit meer kwaad,'maar je woorden hebben weinig zin want de robot is getraind. En die training heeft lang geduurd, dus heeft dat ene zinnetje van jou: 'Ik word nooit meer kwaad,' geen enkel effect. De robot is te lang getraind. Osho En als je bewustzijn in je hand is, dan is je denken vrij van gedachten, omdat je hele bewustzijn naar je hand is verplaatst. Er blijft geen eneregie meer over om te denken. Osho (begin eenvoudig) Maar wij beginnen altijd met ingewikkelde dingen en dan lukt het ons niet. Het gevoel van verslagenheid dompelt je in een immens pessimisme. Osho Probeer het maar eens. Als je iets geheim kunt houden, dringt het diep in je door. Als je iets niet geheim kunt houden, raak je het kwijt. Osho ^ Daar moet de hele psychoanalyse het van hebben. Een psychiater luistert en de patiënt praat. Het helpt de patiënt want hoe meer hij over zijn problemen, zijn innerlijke conflicten en daarmee verbonden ideeën kan praten, hoe meer hij ervan wordt bevrijd. Osho De mens als zodanig is een onderdrukt wezen. Hij mag niets uit zichzelf, overal moet hij zich aan regels houden. Hij is niet vrij in zijn handelen, hij is een slaaf. De hele maatschappij is één gigantische gevangenis. Osho

Hippies kunnen niet op zichzelf bestaan, ze zijn uitsluitend een reactie.

Als het establishment kort haar voorschrijft, kun jij je haar laten goreien. Maar als er geen establishment is, wat dan? Osho Antimaatschappelijke mensen zijn dus geen revolutionairen maar reactionairen. Osho Als je de maatschappij eenmaal uit je hebt gewerkt, zonder enige rancune, zonder er tegenin te gaan, zonder erop te willen reageren... als je de maatschappij er gewoon uit hebt gezet, kan het goddelijke bij je binnenkomen. Osho

29

De mind werkt als een prisma. Als het prisma een lichtstraat opvangt, wordt de straal in zeven kleuren gebroken. De mind is een prisma dat de werkelijkheid ontleedt. Osho Dat is met alle mensen die helemaal in hun kop zitten, gebeurd. Ze zijn doods, serieus. Ze lijken meer dood dan leven en dat komt doordat ze het leven niet kunnen aanvaarden zoals het is. Osho Als er denken is, kan er geen stilte zijn en als er stilte is, is er geen denken. Een tot rust gekomen denken bestaat dus niet. Uitgesloten. Osho

30

Zodra je iets afwijst, heb je de weg van het uiterste gekozen. Osho Tantra zegt: kies niet, wees keuzeloos. Osho Geluk is geen resultaat, het is een gevolg. Osho Je hebt zo'n geringschattende dunk van jezelf, dat je respect meteen verdwijnt zodra je ontdekt dat je meester net zo is als jij. Osho Je krijgt elke dag een portie levensenergie maar je verspilt die aan strijd. Diezelfde energie kan, nu ze niet verkwist wordt, een punt bereiken waarop ze bewustzijn wordt. Osho Maar vraag me niet hoe je je moet overgeven. Je kunt niets doen. Of het zou dit moeten zijn: word je bewust van wat er gebeurt als je wél iets doet. Wat ben je daarmee opgeschoten? Osho Je moet inzien dat je hulpeloos bent. Dit inzicht - 'Ik ben hulpeloos' - zorgt ervoor dat de overgave zich voltrekt. Osho

31

Je sterft elk moment. Osho Tantra zegt: filosoferen is goed voor kinderen maar verstandige mensen verdoen hun tijd er niet mee. Ze moeten iets willen weten, niet over iets willen nadenken, want met nadenken kom je niets verder. Osho Het lichaam heeft zijn eigen wijsheid, het is wijzer dan jij. Verstoor die wijsheid niet. Door een teveel treedt er een verstoring op, door te weinig wordt het evenwicht ook verstoord. Osho In noodgevallen verlies je alle controle en gaat je lichaam op zijn eigen, dierlijke manier functioneren. Maar het is duidelijk dat wie niet bang is, zoiets nooit overkomt. Als het wel gebeurt, weet je dat je met een lafaard te doen hebt. Osho

32

Het ontbreken van een volledig orgasme doet vrouwen ook een afkeer krijgen van seks. Ze zijn er niet warm voor te krijgen. Ze moeten worden omgekocht want ze zijn er helemaal niet zo op gebrand. Waarom zouden ze ook, als het ze nooit een diep en gelukzalig gevoel geeft? Ze hebben achteraf eerder het gevoel dat ze door de man zijn gebruikt. Ze krijgen het gevoel dat ze een wegwerpartikel zijn. Osho Er zijn zelfs boeken om te weten hoe je het moet doen. Daaraan kun je zien wat voor een geestelijke instelling we ons eigen hebben gemaakt. Je raadpleegt zelfs boeken om te weten hoe je moet liefhebben! Osho Je leest een boek over de kunst van het liefhebben en dan vraag je je angstig af of je het wel goed doet. Osho

33

En je bent ook bang om je ware aard te voelen want als je je volgens die aard gaat gedragen, keert de hele samenleving zich tegen je. Daarom keer je je tegen je ware aard. Osho Je moet niet in die gespleten toestand blijven waarin je verkeert: je moet één worden. Hoe krijg je dat voor elkaar? Je kunt blijven denken, maar dat helpt je niet, want denken is juist de methode die voor verdeeldheid zorgt. Denken is analytisch. Het verdeelt, het rafelt de dingen uit elkaar. Voelen verenigt, brengt samen, maakt de dingen één. Je kunt dus blijven denken, lezen, studeren en contempleren. Het helpt geen zier, tenzij je terugvalt in je gevoelscentrum. Maar dat is erg lastig want zelfs als we over het gevoelscentrum denken, dan denken we! Osho De toestand van no-mind heeft iets weg van krankzinnigheid. Word je lichaam, word het dier, want het dier is heel. Osho Voor jou is de coïtus een uitlaatklep. Als je ermee begint, heb je haast. Je wilt van iets af. Als je die overvloed aan energie kunt ontladen, voel je je opgelucht. Die opluchting is alleen maar een soort zwakte. Osho

34

Een kind wordt als een heelheid geboren. Dat maakt alle kinderen zo mooi. Die schoonheid is te danken aan de heelheid, de gaafheid. Een kind kent geen verdeeldheid in zichzelf, geen gespletenheid. Het is één. Er is nog geen sprake van echt of onecht. Een kind is gewoon echt, authentiek. Osho We keuren het echte af en we bevorderen het onechte, want het onechte kan je in een onechte samenleving van nut zijn, van het onechte kun je veel hulp ondervinden. Waar iedereen onecht is, is het echte niet op zijn plaats. Een echt kind moet wel met de maatschappij overhoop komen te liggen want de hele maatschappij is onecht. Dit is een cirkel die je niet kunt doorbreken. Osho Tantra zegt: Hoe kun je anderen helpen met verlicht te worden als je zelf niet van licht vervuld bent? Zorg eerst voor jezelf, daarna kun je pas altuïstisch zijn. Voor de rest is het hele denkbeeld van altruïsme kolder. Osho Denk niet aan 'zou moeten zijn', denk alleen maar aan 'is'. En als 'is' je eenmaal bekend is, kun je het veranderen. Dan ken je het geheim. Osho Iemand die seks verdringt ziet in alles seks. Alles wordt seksueel. Niet dat alles seksueel is, maar hij legt het erin. Nu projecteert hij! Zijn eigen verscholen energie wordt op alles geprojecteerd. Waar hij ook kijkt, ziet hij skes en omdat hij zichzelf veroordeelt, begint hij iedereen te veroordelen. Er is geen zedenmeester te vinden die niet op een agressieve manier veroordeelt. Hij veroordeelt iedereen, voor hem is iedereen zondig. Dan voelt hij zich goed, zijn ego is vervuld. Osho

35

Iedereen leert dat hij een tweeheid en niet een eenheid is. En dan ga je je natuurlijk vereenzelvigen met je mind en niet me je lichaam. Het denkproces zelf wordt je centrum, terwijl dat denkproces toch alleen maar aan de buitenkant plaatsvindt. Osho Waar zit dat wezen? Niet in je hoofd. Het zit feitelijk nergens, of beter gezegd, overal in je lichaam. Het is nergens, je kunt niet duidelijk aangeven waar het zit. En doe je dat toch, dan ontgaat je alles. Het wezen is overal! Osho Je kunt je bewust zijn van de hele wereld maar als je je niet van jezelf bewust bent, dan is die bewustwording vals. Waarom? Omdat je mind alles kan weerspiegelen, behalve jou. Als je je van jezelf bewust bent, dan heb je de mind overstegen. Osho Weet dat je bent, wat je ook doet. Het is heel lastig. Het lijkt heel gemakkelijk maar je vergeet het telkens weer. Je kunt geen drie, vier seconden bij jezelf zijn. Je merkt even dat je jezelf herinnert en ineens ben je weer op iets anders overgegaan. Osho De soetra zegt: Wees je bewust dat je bent. Ze zegt gewoon: 'Je bent.' Er is geen naam nodig, er is geen land nodig. Bestaan is genoeg: jij bent! Osho We herinneren ons alleen een etiket, nooit het bestaan zelf. Als je aan jezelf denkt, denk je aan je naam, je religie, je lang, nog veel meer andere dingen, nooit aan het simpele feit dat jij bent. Osho Als je in een woestijn bent en je kunt nergens water vinden, dan voel je niet dat jij dorstig bent, maar word je de dorst zelf. Osho Kijk om je heen en probeer het gelukzalige te vinden, wees ervan vervuld. Vergeet op dat moment alles. Wees er van vervuld, proef het en laat het in je hele wezen toe. Osho Stel je voor dat je in een bodemloze put valt en valt en dat er aan het vallen geen eide komt. Osho Met die honderd interpretaties van een droom, ben je nog verder van huis dan voorheen. Osho shankare zegt dat alles illusie is. Wat je ook ziet, hoort, voelt, het is allemaal illusie. Het is niet echt want de werkelijkheid kan niet door de zintuigen ervaren worden. Osho Illusie betekent niet onecht. Illusie beteken de onmogelijkheid om vast te stellen of iets echt of onecht is, vergeet dat niet. Osho Maak je niet druk om de wereld. Daar kun je toch niets met zekerheid over zeggen. En dat schijnt zelfs de uitslag van veel wetenschappelijk onderzoek te zeggen. Osho

36

De keuze komt voort uit de vorming die je hebt gekregen en je keuze heeft dus altijd iets voorspelbaars. Osho Met het onechte centrum kun je rijkdom en kennis vergaren, zonder dat er sprake is van groei. Groei voltrekt zich alleen door het echte centrum. Groei is geen ophoping, door groei word je niet belast. Ophoping is een last. Osho Ik noem iemand een theïst als hij een positieve instelling heeft en een atheïst als hij een negatieve instelling heeft. Het gaat er niet om of je nee zegt tegen God: het gaat er om of je nee zegt tegen het leven. Osho De rol van de spirituele meester is om je een glimp van het echte te geven - niet om een leer aan je door te geven maar om je wakker te maken. Osho De meester is geen leraar, de meester is iemand die je wakker maakt. Osho Overgave betekent dat je je verwachtingen achter je laat. Osho

37

De oorspronkelijke mind is als een spiegel: hij is zuiver en blijft zuiver, maar er kan zich wel stof op verzamelen. De zuiverheid raakt niet verloren, mdie kan het stof niet vernietigen, maar ze kan er wel onder bedekt raken. Osho Het verleden blijf je ook op de toekomst projecteren, zodat de toekomst een projectie van het verleden wordt. Beide zijn vals: het verleden omdat het niet meer bestaat, de toekomst omdat die er nog niet is. Beide bestaan niet en dat wat wel bestaat is weggemoffeld tussen die beide. Osho (over de Boeddha) Tenslotte zag hij van elke leraar af en ging hij zelf een weg zoeken. Wat ging hij doen? Hij ging iets heel eenvoudigs doen. Als je het eenmaal weet, is het eenvoudig en vanzelfsprekend, maar als je het niet weet, is het zo zwaar en moeilijk dt het onmogelijk lijkt. Hij deed maar één ding: hij bleef in het moment. Hij vergat verleden en toekomst. Hij zei: 'Ik ga enkel hier en nu zijn. Ik ga simpelweg bestaan.' Als het je gelukt om er voor een simpel ogenblik gewoon te zijn, ken je de smaak - de smaak van je zuivere bewustzijn. Osho (over het verleden) Je hebt iemand willen vermoorden, je hebt van iemand willen ouden, je hebt allerlei mogelijke dingen gewild die je niet hebt afgemaakt. Dat onafgemaakte blijft als een wolk boven je geest hangen. Het beïnvloedt alles wat je bent en wat je doet. Die wolk moet verjaagd worden. (opgelost/afgesloten worden) Osho Als iemand anders je gelukkig of ongelukkig kan maken, ben je geen meester over jezelf. Osho Zie eens de uitgestrektheid: kijk terug, kijk vooruit, kijk in alle reichtingen, zie eens in alle dimensies wat je bent, wat je leven is. Het lijkt een landurige droom en alles wat je op dit moment zo serieus neemt, is zo dadelijk als zinloos. Je herinnert het je misschien helemaal niet meer. Osho Als je ongelukkig bent, heb je het leven te serieus genomen. En zoek niet langer naar een manier om gelukkig te zijn. Verander alleen je instelling. Osho Als geluk komt, laat het toe. Blijf alleen maar een uitkijkpost op een heuvel die alles ziet. Osho Het inzicht dat je gewoon bent, is het meest buitengewone inzicht in deze wereld. Osho Elke regering noemt zijn militaire apparaat Defensie. Wie valt dan wie aan? Als iederen zich verdedigt, wie is dan eigenlijk de agressor? Osho De overwinnaars schrijven de geschiedenis. Als Hitler gewonnen had, zou de geschreven geschiedenis er heel anders hebben uitgezien. Dan zou hij de verlosser van de wereld geweest zijn en niet de agressor. Osho De vraag is niet of de wereld moet veranderen. De wereld is niet verkeerd, jij bent verkeerd. De vraag is hoe jezelf kunt veranderen. Osho Je kunt het ene niet in het andere veranderen. Je kunt je er wel gewoon bewust van zijn en het accepteren. Aanvaard hebzucht voor wat ze is. Door te aanvaarden zeg je niet dat het niet nodig is om ze te transformeren. Osho

38

De enige zinnige zienswijze lijkt te zijn: de wereld is enkel een achtergrond waartegen je je bewust kunt worden van je innerlijke bewustzijn. Osho Zodra je iets aanvaardt, ben je het al aan het transcenderen. Osho Als je neerslachtig bent, laat dat zo zijn. Wacht en zie wat er is. Je kunt niet heel lang neerslachtig zijn want in deze wereld is niets van blijvende aard. Osho Wees een niet-doener: dat betekent mededogen hebben met jezelf. Wees vol mededogen. Doe niets, want met een valse mind, met een verwarde mind maak je er een nog grotere janboel van. Osho Aan de mening van anderen heb je alleen iets als je zelf niets weet. Osho Je moet kennelijk aan anderen vragen: 'Wat gebeurt er met met?' Moet je dat aan anderen vragen? Als je werkelijk kalm en rustig bent geworden, dan doen geen vrienden en geen enkele mening er iet toe. Dan kun je erom lachen. Laat ze maar zeggen wat ze willen. Osho Je ziet het als een spel en zegt: 'Oké, God heeft me deze rol gegeven, dus zal ik een ernstig mens zijn en mijn ernst spelen.' Dan is ze die van binnen verdwenen. Begrijp je me? Osho (Bodhidharma) Zo ben ik en ik geef niet meer aandacht aan mijn hoofd dan aan mijn voeten, voor mij zijn ze allebei hetzelfde. Osho Ze (zen-monniken) zeggen eenvoudig: dit is dit en dat is dat. Geen veroordeling, geen waardebepaling, geen rechtvaardiging: gewoon kijken en er getuige van zijn. Osho Dus zei ik tegen die man: 'Als je je minderwaardig voelt, voel dan wat je voelt. Wat moet je anders doen? Je kunt niet anders voelen dan je je voelt.' Osho Als je wilt weten hoe je je moet ontspannen, kijk dan eens naar een kat. Geen mens kan je dat zo goed laten zien. Ze is ontspannen en waakzaam. Osho

39

Meditatie kan niet fragmentarisch zijn. Als er van meditatie sprake is, dan vraagt die jou helemaal, anders is het geen meditatie. Osho Het zou beter zijn als we niet van gol spraken maar van golving. Een golf bestaat niet, er is alleen golven: er is alleen activiteit, geen ding, alleen beweging, geen substantie, alleen een proces, geen materie. De zee is meterie, de golf is alleen maar een vorm. De zee kan kalm zijn, dan zijn er geen golven, maar de zee blijft. Osho Jullie zijn niet gescheiden - enkel golven. Die van binnen zijn jullie één. We horen samen: individualiteit is vals en een illusie. Het enige waardoor we los van elkaar lijken te staan, is het ego. Osho De zee is het Brahman, de zee is de werkelijkheid. Osho Elke inspanning is absoluut zinloos. Je kunt maar één ding doen en dat is: getuige zijn van die golfvorm. Als je eenmaal een getuige bent, word je je spoedig bewust van iets dat achter die golf ligt, dat de golf overstijgt, dat zowel in als buiten de golf is, dat de golf vorm geeft en toch daaraan ontstijgt - dat is de zee. Osho Het universum heeft zijn eigen wetten en de fundamentele wet is dat je gelukzalig bent als je echt bent en dat je er ellendig aan toe bent als je onecht bent. Osho Je bent pas echt de meester over je leven als je je aandacht kunt richten zoals je dat zelf wilt. Osho Een paar dagen geleden was hier een student van een universiteit. De dag van zijn examen nadert en hij was gekomen om me deze vraag te stellen: 'Het is een enorme warboel in mijn hoofd. Ik ben namelijk verliefd geworden op een meisje. Als ik bij mijn meisje ben, denk ik aan mijn examen en als ik studeer, denk ik alleen aan mijn meisje. Wat moet ik doen? Osho Als je mind dwaalt, probeer die dan niet tegen te houden. Word je liever bewust van de lucht. Als je mind dwaalt, probeer die dan niet te stoppen, probeer hem dan niet naar een bepaald punt te brengen om zich daarop te concentreren. nee! Laat je mind dwalen maar schek aan dat dwalen niet te veel aandacht want anders - of dat dwalen je nu aantstaat of niet - kom je er niet van los. Osho Je kijkt door je ogen. Onthoud dat, je kijkt door je ogen. Ogen zelf kunnen niet zien, jij kijkt erdoor. Degene die kijkt is erachter verborgen; de ogen zijn alleen maar de opening, alleen maar de ramen. Osho En zodra je die kunst om altijd oplettend achter je zintuigen aanwezig te zijn, eenmaal te pakken hebt, kunnen die zintuigen je niet misleiden. Anders blijven ze dat doen. Osho

40

De mind verdeelt. Hij zegt: 'dit' is dood, en 'dat' is leven. En hij verdeelt niet alleen: je mind zegt dat die twee tegengesteld zijn aan elkaar, vijanden zijn en dat de dood het leven probeert te vernietigen. Osho De mind is je tot hulp bij het vormen van scherp omlijnde denkbeelden. Je kunt dan gemakkelijker en gerieflijker denken, maar de werkelijkheid van het leven ontgaat je. Osho De mind is een spirituele ziekte en meditatie is niets anders dan een medicijn. Osho Je bent nu eens deze dan weer een andere gemoedstoestand maar nooit een zuivere aanwezigheid. Osho Eén ding staat vast: als je meehelpt en ervan geniet en ermee speelt, dan gebeurt het. Osho

#64 - 112

1

Hoe zwakker het gewaarzijn, hoe meer je wegglijdt in de droomwereld. Osho Maar met die wekker heb je de verantwoordelijkheid afgeschoven. Jij bent nu niet verantwoordelijk. Als er nu iets misgaat, is het de schuld van de wekker. Osho Een mind die uitstelt, blijft uitstellen. Het gaat er niet om of je het morgen zult doen; het gaat er alleen maar om dat je het vandaag niet doet, dat is alles. Morgen is er weer een vandaag en dezelfde mind zal zeggen: 'Oké, ik ga het morgen doen.' Osho En bedenk dat je het nooit jaren uitstelt. Je stelt het één dag uit, want als je het jaren uitstelt, kun je jezelf niet misleiden. Je zegt: 'Het gaat maar om één dag. Alleen vandaag doe ik het niet; morgen ga ik het doen.' En het uitstel is zo kort dat je nooit het gevoel hebt dat je het voor altijd uitstelt. Osho Je kunt niet uit eigen beweging niezen; je kunt het niet willen. Hoe zou je dat kunnen? Zo hulpeloos is de mens! Je kunt niet uit jezelf een keer niezen. Osho Breng deze twee elementen samen - bewustzijn en gedachteloosheid. Osho Vasten kan daarom van nut zijn. Als je vast, zul je twee of drie dagen lang een valse honger voelen. Pas na de derde of vierde dag voel je echte honger; je lichaam vraagt erom, niet je mind. Als je mind erom vraagt, is het vals. Als het lichaam erom vraagt, is het echt. En als het echt is en je wordt alert, kom je volkomen los te staan van je lichaam. Osho Wees gewaar en dan is het gevoel er van: 'Ik ben mijn lichaam niet.' Dat is geen gedachte maar een gevoel. Osho Het is net alsof je tegen je ene hand vecht - vechten met je linkerhand tegen je rechterhand - en er is maar één energie. Osho Wees onwetend, wees niet zo wijs. Breng geen etiket aan, blijf stil, zonder oordeel, zonder rechtvaardiging. Als je de wereld zwijgend kunt aanschouwen, zal deze stilte je langzaamaan van binnen doordringen. Osho Wees een getuige, geen rechter. Osho Als jij niet oordeelt, geen enkel moreel standpunt inneemt, gewoon de feiten waarneemt zoals ze zijn en ze niet interpreteert naar jouw inzicht, dan kun jij ook niet geoordeeld worden. Osho

#64 - 112

2

(over de maatschappij) 'Als je dit niet doet, krijg je dat ook niet.' Je wordt zelfs gestraft. Het is een handeltje. Osho Het is dus allemaal verspilde moeite, want de werkelijke kwaal was niet immoraliteit; immoraliteit was alleen maar een symptoom. De kwaal was het niet alert zijn, het niet meditatief zijn. Osho Als je niet (dag)slaapt, kun je niet bedreigd worden en kun je niet gemotiveerd worden met winst. Osho Creëer daarom angst voor straf en een mens zwaait om van immoraliteit naar moraliteit - maar hij doet het uit angst. Bedenk iets wat winst geeft en hij switcht van immoraliteit naar moraliteit - maar hij doet het op grond van een sterk verlangen, hebzucht, voordeel. Hebzucht en angst maken deel uit van het slapende bewustzijn. Hij blijft slapen en er is niets fundamenteels veranderd. Osho Daarom zien immorele mensen er gelukkiger en blijer uit en is een deugdzaam mens serieus, droevig en belast. De immorele mens vecht met de maatschappij en de morele mens vecht met zichzelf. Osho Waarom streef je principes na? Je hebt er misschien nooit naar gekeken. Omdat het met principes niet nodig is om alert te zijn. Je hoeft niet alert te zijn! Als je vanuit principes leeft, is het niet nodig alert dat je alert bent. Osho Dan ben je net als een trein op de rails. Die rails zijn je principes. - Hij loopt op dood spoor; het is niet levend. Osho Deze passieve alertheid is de sleutel. Maar laat je niet door taal in de war brengen, begin met je in te spannen. Houd alleen in de gaten dat je ermee moet stoppen en er blijvend mee moet stoppen. Zelfs het stoppen is een inspanning - maar er komt een moment dat het allemaal is verdwenen. Osho

#64 - 112

3

(Boeddha zei) 'Bedenk dat de mens die mij kwam bezoeken niet dezelfde is als degene die weer weggaat. Osho Heraclitus heeft gezegd: 'Je kunt niet tweemaal in dezelfde rivier stappen.' Je kunt hetzelfde zeggen over mensen: je kunt dezelfde mens niet nog eens ontmoeten - onmogelijk! Osho De kenner moet wel dezelfde blijven; deze getuige moet wel dezelfde blijven. Alleen dan kan de getuige een overzicht hebben. Osho Als iets steeds hetzelfde is, is het niet nodig er enige aandacht aan te geven. Als iets verandert, voelt de mind zich gedwongen er aandacht aan te besteden. Osho Als je in je vriend ook de vreemde kunt zien, raak je nooit gefrustreerd, omdat je van een vreemde niets kunt verwachten. Osho Boeddha zegt dat alles een voortdurend verantderende , niet permanente beweging is en dat je dat moet weten. Osho Maar als je weet dat het snel verandert, dat het op dit moment mooi is en op het volgende moment lelijk kan zijn, hoe kun je dan enige gehechtheid voelen? Het is onmogelijk. Osho Daarom heeft Boeddha het wiel gekozen als symbool van zijn religie, omdat het wiel beweegt, maar de as waaromheen het draait blijft onbeweeglijk. Samsare - de wereld - beweegt dus als een wiel. Je persoonlijkheid beweegt als een wile en je allerbinnenste essentie blijft het centrum waaromheen het wiel draait. Het blijft onbeweeglijk. Osho En op het moment dat er geen enkele inspanning is om iets te veranderen, kun je totaal ontspannen - want als er inspanning is kun je niet ontspannen. Osho

#64 - 112

4

Integendeel, je moet jezelf laten gaan. Dan ontstaat er vreugde bij je, dan komt er blijheid over je, dan komt er liefde bij je binnen, dan neemt liefde bezit van je. Osho Het geheim van liefde en het geheim van gebed en het geheim van alles wat je voldoening kan schenken is overgave - het vermogen bezit van je te laten nemen. Osho Tenzij je in staat bent tot liefde, heeft je leven geen betekenis en voel je dat je een zinloos en doelloos bestaan leidt en wordt zelfmoord aantrekkelijk. Osho Als iemand vraagt wat de betekenis van het leven is, weet dan wel dat er liefde ontbreekt. Als iemand vraagt wat de zin van het leven is, vraagt hij dat omdat hij niet in staat was te bloeien in een liefdeservaring. Osho God is niet liefdevol, God is de liefde zelf. Osho Het hart moet hoger staan dan het logsich denken, omdat het logisch denken alleen maar een instrument is en jij het hart bent. Je moet het hart logisch denken laten gebruiken en niet andersom. Osho Het gaat maar door, het wiel draait maar door. Het enige dat je kunt doen, is te weten dat je niet het wiel bent. Je bent de as en niet het wiel. Osho Doe niets. Als je dat kunt, dit 'niet-doen', als je er alleen maar kunt zijn - aanwezig, de getuige zijn, maar zonder enige moeite te doen iets te veranderen - de dingen hun eigen weg laten gaan, dan absorbeer je alles. Je kunt alles absorberen. Osho

#64 - 112

5

1

De werkelijkheid is geen droom. die is er, je wordt er overal door omringd. In je en buiten je is die er - je kunt haar niet mislopen - maar je droomt. Dan begeef jij je naar een andere dimensie, wat geen realiteit is. Dan blijf je je in een droomwereld bewegen. Dromen worden dan als wolken om je heen en vormen de barriére. Osho Als je naar een bloem kijkt, stop dan met dromen. Zorg ervoor dat je waarneming niet vol zit met gedachten en dromen over verleden en toekomst, over wat je weet van bloemen. Zeg niet eens dat 'deze bloem mooi is', want dan mis je de realiteit. Deze woorden vormen dan een barriére. Je zegt 'deze bloem is mooi', en er komen woorden tussenbeide: de werkelijkheid wordt door de woorden geïnterpreteerd. Laat niet toe dat zich woorden om je heen verzamelen. Kijk rechtstreeks, luister rechtstreeks en voel rechtstreeks. Osho Als het regent zeggen we: 'Het regent.' Zij (inheemse stammen) vragen dan: 'Wat bedoel je met het'? Wat bedoel je met 'het'? Zij hebben gewoon het woord regen. Osho Het eerst wat je dus moet onthouden, is hoe je onnodige woorden moet voorkomen. Als het nodig is kun je ze gebruiken, maar als er geen reden voor is blijf dan leeg, blijf woordeloos, mouna, blijf stil. Osho Onthoud dus het tweede punt: kijk rechtstreeks naar de dingen zoals ze zijn. Projecteer niet, interpreteer niet, dring je gedachten niet aan de dingen op. Osho En ten derde: waarom droom je eigenlijk? Het is een vervangingsmiddel. Dromen is een vervangingsmiddel. Als je in werkelijkheid niet kunt krijgen wat je verlangt, ga je dromen. Osho Koester geen dromen, werk er niet aan mee dat dromen nog meer gestalte in je krijgen; besteed je energie niet aan dromen. Trek je terug uit alle dromen. Het is moeilijk want je hebt zoveel in je dromen geïnvesteerd. Als je plotseling jezelf totaal terugtrekt uit het dromen, heb je het gevoel alsof je wegzinkt en sterft, want je hebt altijd in een niet verwezenlijkte droom geleefd. Je bent nooit hier-nu geweest, je bent altijd ergens anders. Je leefde in hoop. Osho Geschriften en theorieën zijn van geen nut. Creëer je eigen ervaring, die is echt, en je eigen inzichten en koester ze. Osho Geloof in niemand. Je geloof brengt je op een dwaalspoor. Vertrou jezelf - en als je jezelf niet kunt vertrouwen, hoe kun je dan iemand anders vertrouwen? Osho Houd van een Boeddha, houd van een Jezus, maar wees geen kopie van hen. Imiteer niet. Laat altijd je eigen zelf zijn eigen weg gaan. Osho Onthoud dit: probeer vanaf de vroege morgen, wanneer je je ogen open doet, echt en authentiek te zijn. Doe niets onechts. Blijf je dat gedurende slechts zeven dagen herinneren. Osho

Moella Nasroeddin en zijn vrouw gaan vissen (b2 100)

De gezondheid is er, maar je kunt die niet ervaren. Het kan alleen door contrast worden ervaren, door het tegendeel. Osho

#64 - 112

6

De vervulling ligt altijd in de toekomst; het is nooit hier en nu. Deze op de toekomst gerichte gespannen mind is verlangen. Osho Je eigen ervaring kan je veranderen; niets anders brengt verandering. Je kunt kennis niet overnemen. Als je het overneemt, is het alleen maar een kopie. Het lijkt op kennis maar het is het niet. Osho Psychologen zeggen dat een intelligent mens zeker tenminste tien keer in zijn leven aan zelfmoord denkt - tenminste tien keer! - en tienduizend keer denk je eraan iemand te vermoorden. Je doet het nooit, dat is iets anders. Maar je kunt het wel doen; de mogelijkheid is altijd gegeven. Osho Het is echt zo, dat je woedend bent omdat je jezelf mist, omdat je je bestemming mist. Dat wat voor jou mogelijk is, gebeurt niet en daarom ben je woedend. Osho De moderne generatie draagt veel meer boosheid in zich dan de oudere generaties, omdat er een grotere bewustheid is van de mogelijkheid en minder vervulling. Osho Als iets onvoltooid is, wordt het in een droom voltooid. De droom is een voltooiing. Het werkt zo omdat de mind niets onvoltooid kan laten. Als iets onvoltooid is, is er een innerlijke onrust. Het vraagt zich af hoe het voltooid kan worden. Je voltooit het dan in een droom en je komt tot rust. Osho Met bedenken en dromen mis je het leven. Osho

#64 - 112

7

De Westerse psychologie ontwikkelde zich als onderdeel van de psychotherapie. Freud, Jung, Adler en andere psychologen behandelden de abnormale mens, de mens die psychisch ziek is. Daardoor is de hele Westerse houding ten aanzien van de mens onjuist. Osho Je moet worden wat je kunt bereiken - het is een moeten! Anders ben je gefrustreerd, voel je je zinloos, heb je het gevoel dat het leven doelloos is. Osho Tantra geeft je dus alleen technieken - nooit idealen. Hierin verschilt het van alle zedenleren. Zedenleren geven je altijd idealen. Osho Ga gewoon een uur lang achter een klein kind aan. Dat uur is zo verrijkend, je wordt weer kind. Je verdedigingsmechanismen vallen weg, je harnas valt weg en je gaat naar de wereld kijken zoals een kind dat doet - vanuit de gevoelsdimensie. Osho En als er geen gevoel is, is de verbeeldingskracht onmachtig, vruchteloos. Alleen gevoelsmatige verbeelding geeft je resultaat. Osho

#64 - 112

8

In Nietzsche's geweldige werk, 'Zo sprak Zarathoustra', is de laatste boodschap van Zarathoestra aan zijn discipel: 'Pas op voor mij. Ik heb je nu alles verteld wat je moet weten. Pas nu op voor mij. Volg mij nietl vergeet mij gewoon. Laat mij achter je en ga heen.' Osho Tantra zegt je te laten inspireren maar geen imitator te worden. Onthoud altijd dat jij zelf je doel bent. Niemand anders kan dat zijn en stop niet tenzij je dat punt bereikt waar je kunt zeggen: 'Ik heb mijn bestemming bereikt en nu ben ik voldaan.' Osho Een Jezus en een Boeddha en een Krishna kunnen zonder enige probleem, zonder enig conflict bij elkaar zijn. Het is eerder zo dat ze dan heel erg van elkaar genieten - maar de volgelingen niet. Waarom? Osho Maar wie ben jij? En hangt zijn verlichting ook maar enigzins af van jouw opvatting, jouw benadering, jouw standpunt? Osho Als een land zijn optimale ontwikkeling bereikt, dan is iedereen gek geworden. Civilisatie maakt je gek, omdat het je niet toestaat je natuurlijke zelf te zijn. Alles wordt onderdrukt en met onderdrukking wordt alles verstoord. Osho Gierigheid is een soort van spirituele constipatie. Osho Als je met gewaarzijn eet, kauw je langer. met onbewuste, mechanische gewoonten blijf je de dingen gewoon in je maag stoppen. Je kauwt helemaal niet, je propt je alleen maar vol. Dan beleef je er geen genoegen aan en omdat je er geen genoegen aan beleeft, heb je meer voedsel nodig om er genoegen aan te beleven. Je proeft niets, dus heb je meer voedsel nodig. Osho

#64 - 112

9

Denk dus nooit in de vorm van actie en doen, want als je afwezig bent in alles wat je doet, dan is het zonder betekenis. Osho Boeddha zei: 'Wees er eerst - en als je er bent, wordt alles wat je doet een dienstverlening, wordt het een gebed, wordt het mededogen. Osho De hoogleraar was een groot geleerde op zijn terrein. Het laatste dat hij deed was zijn studenten bij elkaar roepen en ze vertellen: 'Ik moet jullie nog één ding leren. Van alles wat ik jullie geleerd heb is maar vijftig procent juist en het andere vijftig procent is absoluut onjuist. Het probleem is echter dat ik niet weet welk vrijftig procent juist en welk vijftig procent niet juist is - Ik weet het niet.' Osho Niets is zeker, niemand weet het echt, iedereen tast in het duister. Door in het duister rond te tasten creëren we systemen en er zijn vele duizenden systemen. Osho Je verzamelt: je mind wordt een afvalterrein; verwarring is onvermijdelijk. Alleen iemand die niet veel weet kan zeker zijn. Hoe meer je weet hoe onzekerder je wordt. Osho Met no-mind verdwijnen beide - zekerheid en onzekerheid. Osho Als je op een open onbewolkte hemel mediteert, voel je plotseling dat de mind verdwijnt, de mind wegvalt. Osho En het is goed als je kunt staren zonder met je ogen te knipperen. Osho ... want als je met je ogen knippert, gaat je denkproces door. Osho

#64 - 112

10

Indiase fabel Panchtantra (174), wees jezelf want anders zijn is geen oplossing

Moella Nasroeddin (mag geen traplopen, 176)

Wanneer rook je? Je gaat roken als je bang bent, zenuwachtig en roken is je daarbij tot steun. Je krijgt meer vertrouwen, je voelt je meer ontspannen. Osho Maar waarom eet iemand te veel? Waarom? Omdat dit geen lichamelijke behoefte is, is dus ergens de mind erin gemengd. Er moet iets met de mind worden gedaan; het is geen zaak van het lichaam. Waarom ga je door met jezelf vol te stoppen? Osho Een te grote obsessie voor voedsel betekent een behoefte aan liefde. Als je weinig liefde ontvangt, ga je meer eten. Als er van je wordt gehouden en jij kunt ook liefhebben, eet je minder. Osho Als je de ene uiting stop, moet je een andere creëren - tenzij de wortels worden uitgeroeid. Osho Als ik je zeg gewoonweg te gaan zitten, wat doe je dan? Je gaat iets doen waardoor het niet een gewoon gaan zitten wordt; je gaat moeite doen. Je zit dan met een zekere moeite; er is spanning. Osho Het is net als zwemmen. Als je kunt zwemmen weet je dat je in het begin moeite moet doen - maar alleen in het begin. Als je eenmaal het gevoel te pakken hebt, als je eenmaal weet wat het is, is de inspanning verdwenen; je kunt zonder moeite zwemmen. Osho Je kunt niets aan liefde doen, of wel soms? Als je iets doet, maak je het vals. Het wordt kunstmatig. Het gaat dan niet diep. Je bent er dan niet in opgenomen. Het wordt toneelspel. Liefde is - je kunt er niets aan doen. Osho Een kind is bijveoorbeeld onschuldig. Een heilige is ook onschuldig - een Jezus of een Krishna - maar hun onschuld is niet kinderlijk. Het is als van een kind, niet kinderlijk; want een kind is alleen maar onschuldig omdat hij onwetend is. Osho Echte kennis is dat wat er met jou is gebeurd. Je hebt er niet over gehoord, niet over gelezen, je hebt er geen informatie over verzameld - het is je eigen ervaring. Osho

#64 - 112

11

anti-filosofie

Het is je misschien niet opgevallen: wat gebeurt er als je denkt? Als je nadenkt ben je gesloten. Alles van het heden valt weg. Je gaat in je mind een weg op van dromen. Osho (over psychische patienten) Want hoe meer hulp je biedt, hoe hulpelozer je hem maakt, hoe afhankelijker hij van je wordt. Osho Door drie maanden een uur per dag in donker te zijn, met duisternis om te gaan, verlies je alle gevoel van individualiteit, van afscheiding. Je bent dan geen eiland; je wordt de oceaan. Je bent dan één met de duisternis. Osho En wat er ook gebeurt, laat het gebeuren; je bent daar gewoon. Dat geeft je aandachtigheid. Osho Boeddha zegt dat je maar ruim een meter vooruit mag kijken. Kijk niet overal naar. Kijk alleen maar op het pad waar je loopt. Ruim een meter vooruit kijken is genoeg, want als je ruim een meter verder bent, kijk je weer ruim een meter vooruit. Kijk niet verder dan dat, want je moet niet onnodig energie verspillen. Osho

#64 - 112

12

Onthoud dus dat levensproblemen niet kunnen worden opgelost door erover na te denken. In feite in tegendeel, want door te veel na te denken mis je alle oplossingen en ontstaan er nog meer problemen. Osho Als je je naar buiten keert, wees dan wetenschappelijk en objectief, en als je je naar binnen keert, wees dan religieus en subjectief. Het is niet nodig een conflict te creëren. Er is er geen. Het conflict ontstaat alleen omdat we aan beide terreinen één benadering willen opleggen. Osho Als deze dingen (geld, seks, macht, aanzien) doelloos zijn dan is verlangen zelfs nog zinlozer: je blijft maar verlangen en er gebeurt niets - en je verlangen schept de ellende. Osho Je kunt ermee (deze technieken) spelen en als meditatie een spel is, is door dat spelen alles mogelijk. En alles is meteen mogelijk, want je bent niet verstoord, je bent niet ongeduldig, je bent niet gehaast, je hoeft nergens heen, je hoeft niets te bereiken. Je bent hier-en-nu. Osho Een verlangen kan alleen ergens in de toekomst worden vervuld, dus heb je de toekomst nodig om stappen te ondernemen. En dan maakt de tijd je kapot. Je mist de eeuwigheid. En de eeuwigheid is hier. Osho Beschouw meditatie als een spel, een genoegen, geniet ervan en dan verandert de hele kwaliteit. Het is dan niet iets dat je doet als reden om er een resultaat mee te bereiken. Nee, je geniet er hier en nu van. Het is oorzaak en gevolg beide. Osho

#64 - 112

13

Als je stil bent, is er geen ego. En als je niet stil bent is het ego er wel. Daarom is het ego de kwaal, alle kwalen bij elkaar, vandaar de nadruk op overgave van het ego. De nadruk ligt op afstand doen van de kwaal. Osho De mind is het opgehoopte verleden. Osho De mind is de grootste verzamelaar; hij blijft maar vergaren. Osho Laat ik het zo zeggen: de identificatie van het bewustzijn met de herinneringen is het ego. Osho Niemand wordt geboren als een christen of een hindoe of een jaïna. Je wordt gewoon als mens geboren. Daarna word je geleerd, daarna word je geconditioneerd te denken dat je een christen, een hindoe of een jaïna bent. Osho Daarom is het ego er niet als je stil bent, want als je stil bent functioneert de mind niet. Dat betekent stilte. Als de mind functioneert ben je niet stil. Je kunt dat niet - het functioneren van de mind is het innerlijke rumoer, het kwebbelen, het voortdurende geklets binnenin je. Osho Dezelfde heuvel en dezelfde ochten... je gaat er weer heen en je voelt het niet. Je voelt dat er iets ontbreekt. Want de eerste keer was het zo nieuw dat het je mind volledig stilzette. De verwondering was zo groot en het wonder was zo nieuw, dat je niet door kon gaan met het eerdere gekwebbel. Osho De mind is altijd het verleden - alles wat je al kent - en de werkelijkheid die zich op dit moment voordoet maakt geen deel uit van de mind. Osho Telkens als je uitademt, ben je meer in rust. Osho Je hebt nooit echt geleefd - dat schept de angst voor de dood. Osho Liefde wordt omgezet in huwelijk - het huwelijk is een zekerheid. Liefde is onzeker - het volgende moment kan alles veranderen. Osho En er is nu geen gevaar. Het is dood. De relatie is nu dood, want alleen dode dingen kunnen blijvend zijn; levende dingen zijn onvermijdelijk aan verandering onderhevig. Osho Ken je je vader die je heeft verwekt? Hij is een vreemde. Ken je je moeder? Ze blijft een vreemde. Dus of iedereen is een vreemde of niemand is een vreemde. We zijn echter bang en scheppen overal barrieres. Osho Zelfs als de hele wereld liefheeft, voel je het niet, omdat je gesloten bent Liefde kan niet bij je binnenkomen; er is geen poort, geen deur. En je lijdt in je eigen gevangenis. Osho Toen ik er was, was het goddelijke er niet. Nu is het goddelijke er, maar ben ik er niet. Wat is dit nu voor een ontmoeting? Osho

#64 - 112

14

...als je gewaar bent, is het ego er niet. Osho Je ego kan alles uitbuiten, het is door en door sluw. Osho Onthoud dus dit: als je gewaar bent, ben je er wel, maar je bent niet je ego. Je bent dan onbeperkt, je bent dan oneindige ruimte, maar zonder centrum. Er is geen gericht gevoel van ik; alleen maar ongericht bestaan dat nergens begint en nergens eindigt - alleen maar een oneindig uitspansel. Osho Dit is wat er gebeurt. Je gaat zo hard mogelijk. Waar ga je heen? Waarom ga je? Wat is de bestemming? - de hoop dat op een dag het leven zich aan je voltrekt. Osho Je kunt geen wijs mens vinden die niet ook een dwaas is en je kunt geen dwaas vinden die niet ook een wijs mens is. (balans) Osho Als je je naar binnen keert ten koste van alles buiten je, word je arm en kom je in slavernij terecht en kom je in ziekte en lijden terecht. Dat kan niet anders. Osho

#64 - 112

15

Ik heb gehoord dat toen Alexander (de Grote) naar India kwam, iemand tegen hem zei: 'Heeft u ooit gemediteerd op het feit dat er maar één wereld bestaat en als u die verovert, wat doet u dan?' En er wordt beweerd dat toen Alexander dit hoorde, hij heel droevig werd en zei: 'Ik heb er niet over nagedacht maar het stemt mij heel erg droevig.' Osho (er zijn wel meer werelden, maar nog steeds een goed punt) We zeggen altijd maa dingen, ons niet eens bewust van wat we zeggen. Stop met dat verwoorden, alleen dan kun je je gevoelens verdiepen. Osho Als je de aanwezigheid van gedachten voelt, van die massa, kun je dit ook voelen - geen enkele gedachte is van mij - alleen dan kun je de mind afwerpen. Als ze van jou zijn, verdedig je ze. Osho Terwijl je in je gevoel zit, kijkend naar de gedachte, verdwijnt het mij. En mij is de truc, want uit al dat mij, uit die vele mijns, ontwikkelt zich het ik - dit is van mij, dit is mijn... Zoveel mijns; daaruit komt het ik voort. Osho (de illusie, het ego.) Ze vragen niet: 'Wie ben ik?' Ze vragen: 'Waar ben ik?'. Osho (localiseer waar je "ik" zich bevind) Boeddha zei altijd dat als een gedachte opkomt, je aandacht erop te vesitgen dat er een gedachte opkomt. Vestig er alleen maar van binnen je aandacht op: nu komt er een gedachte op, nu is er een gedachte opgekomen, nu is de gedachte verdwenen. Osho

#64 - 112

16

[leegheid ontdekken] En je bent er alleen niet als er geen verlangen is, want je bestaat uit verlangen. Osho Bij spiritualiteit is waarheid de maatstaaf, niet wat juist is. Osho Als je de confrontatie ermee (ego) aangaat, bestaat het niet. Het bestaat in je onwetendheid; het bestaat omdat je niet bewust bent. Osho Als ik zeg: 'Jazeker, je meditatie gaat heel diep', voel je je heel goed - dat is een egotrip. Osho ... als je in de wereld een mislukkeling wordt, als je in de wereld je waardeloos voelt, als je er niet kunt slagen en als je het gevoel hebt dat je ambitie onvervuld blijft en het leven voorbijgaat, wend je je tot de spiritualiteit. Dezelfd ambitie vraagt nu hier om vervulling. En het is hier gemakkelijk te vervullen - gemakkelijk, want in de spiritualiteit kun je jezelf moeiteloos misleiden. Osho De ware zoektocht is geen gulzigheid naar enige ervaring, want elke ervaring wordt een teleurstelling voor je, frustreert je onvermijdelijk - want elke ervaring wordt een herhaling. Osho Als ik tegen je zeg dat er in meditatie niets gebeurt, wat doe je dan? Je houdt op met mediteren. Als daar niets gebeurt, wat heeft het dan voor zin? - dat toont aan dat je op een egotrip bent. Osho

#64 - 112

17

Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

1

Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho Osho

Geplaatst: 03-01-2018 - Sietse Visser


Ook prikkelend?