Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

80 Tevredenheid


In een klein land met weinig mensen, laat daar officieren zijn over tientallen en honderden, maar niet om macht uit te oefenen. Laat de mensen geen angst hebben voor de dood, en niet verlangen om grote afstanden af te leggen. Dan, ondanks dat er schepen en wagens zijn, zullen zij geen redenen (~gelegenheid) hebben ze te gebruiken. Hoewel er bescherming (~armour) en wapens zijn, er zullen geen gelegenheden zijn om ze te gebruiken (~aan te trekken). De mensen kunnen teruggaan naar geknoopte draden voor hun getuigenis. Ze kunnen verheugen op hun eten, trots zijn op hun kleren, tevreden zijn met hun woning, verheugen op hun gewoonten.

Andere staten kunnen nauwe buren zijn, hun hanen en honden kunnen elkaar wederzijds horen, mensen zullen ouder worden en doodgaan, maar ze hebben geen zin om weg te gaan of te komen.


Aanvulling / notities

Record: verslag, verhaal, reputatie, opname, aantekeningen maken, registreren, getuigenis.


79 Contracten versterken »81 De aard van het essentiële »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXXX. Contentment

In a small country with few people let there be officers over tens and hundreds but not to exercise power. Let the people be not afraid of death, nor desire to move to a distance. Then though there be ships and carriages, they will have no occasion to use them. Though there be armor and weapons there will be no occasion for donning them. The people can return to knotted cords for their records, they can delight in their food, be proud of their clothes, be content with their dwellings, rejoice in their customs.

Other states may be close neighbors, their cocks and dogs may be mutually heard, people will come to old age and die but will have no desire to go or come.


79 Contracten versterken »81 De aard van het essentiële »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.