Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

77 De Tao van de hemel


De Tao van de hemel beeld het uitrekken van een boog uit. Het maakt het machtige bescheiden (~nederig, onderdanig), het laat het lage uitsteken. Van hen die overvloed hebben, neemt het af en geeft het aan hen die het nodig hebben.

Dat is Tao van de hemel; het put hen die overvloedig zijn uit, en maakt hen die gebrekkig zijn compleet.

De menselijke weg is niet zo. Mannen nemen van hen die gebrekkig zijn om het aan hen te geven die al in overvloed zijn. Waar is de man die door zijn overvloed de wereld het beste kan dienen?

De wijze man maakt, maar claimt niet, hij verwerft verdienste, maar is er niet aan verbonden, noch laat hij zijn uitmuntendheid zien. Is het niet zo?76 Pas op voor kracht »78 Vertrouwen en geloof »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXXVII. Tao of Heaven

Tao of heaven resembles the stretching of a bow. The mighty it humbles, the lowly it exalts. They who have abundance it diminishes and gives to them who have need.

That is Tao of heaven; it depletes those who abound, and completes those who lack.

The human way is not so. Men take from those who lack to give to those who already abound. Where is the man who by his abundance can best serve the world?

The wise man makes but claims not, he accomplishes merit, yet is not attached to it, neither does he display his excellence. Is it not so?


76 Pas op voor kracht »78 Vertrouwen en geloof »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.