Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

76 Pas op voor kracht


Wanneer een man leeft is hij tender en broos. Wanneer hij sterft is hij hard en stijf. Het is hetzelfde met al het andere, het gras en de bomen, zijn, wanneer in leven, teder en gevoelig, maar wanneer ze doodgaan worden ze stijf en droog.

Daarom behoren zij die hard en stijf zijn tot het domein van de dood, terwijl de tederen en kwetsbaren tot het rijk van het leven behoren.

Daarom zijn soldaten het meest onverslaanbaar wanneer zij niet veroveren. Wanneer een boom tot zijn uiterste kracht is gegroeid, is hij verdoemd. De sterken en groten blijven beneden, de tederen en kwetsbaren groeien naar boven.


Aanvulling / notities

The weak: de zwakken, de kwetsbaren, niet in negatieve zin, maar kwetsbaar als een klein plantje, of een baby. Het bevat veel potentie, mogelijkheid tot groei.


75 Verlies door hebzucht »77 De Tao van de hemel »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXXVI. Beware of Strength

When a man is living he is tender and fragile. When he dies he is hard and stiff. It is the same with everything, the grass and trees, in life, are tender and delicate, but when they die they become rigid and dry.

Therefore those who are hard and stiff belong to death's domain, while the tender and weak belong to the realm of life.

Therefore soldiers are most invincible when they will not conquer. When a tree is grown to its greatest strength it is doomed. The strong and the great stay below; the tender and weak rise above.


75 Verlies door hebzucht »77 De Tao van de hemel »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.