Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

49 De Deugd (Teh) Van Vertrouwen


De wijze heeft geen vast hart; In de harten van de mensen vindt hij zijn eigen. Het goede behandelt hij met goedheid; het niet-goede behandelt hij ook met goedheid, want teh is goedheid. De gelovige behandelt hij met goed geloof; de ongelovige behandelt hij ook met goed geloof, want teh is goed geloof.

De wijze man woont in de wereld, maar hij leeft voorzichtig, gaat voorzichtig om met de wereld. Hij universaliseert zijn hart; de mensen geven hem hun ogen en oren, maar hij behandelt ze als zijn kinderen.


Aanvulling / notities

"De liefde voor één is een barbaarsheid: want zij gaat ten koste van alle anderen. Ook de liefde voor God." - Friedrich Nietzsche

En als je God beschouwt als de kosmos, als alles inclusief, dan kun je weer wel van één houden...


48 Kennis vergeten »50 Leven waarderen (achten) »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XLIX. The Virtue (Teh) of Trust

The wise man has no fixed heart; in the hearts of the people he finds his own. The good he treats with goodness; the not-good he also treats with goodness, for teh is goodness. The faithful ones he treats with good faith; the unfaithful he also treats with good faith, for teh is good faith.

The wise man lives in the world but he lives cautiously, dealing with the world cautiously. He universalizes his heart; the people give him their eyes and ears, but he treats them as his children.


48 Kennis vergeten »50 Leven waarderen (achten) »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.