Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

47 Het verre zien (verder kijken dan je neus)


Terwijl ik niet naar buiten ga heb ik kennis van de wereld. Ik gluur niet door het raam en toch zie ik de Tao van de hemel. Hoe meer iemand ronddwaalt (~rondloopt), des te minder hij weet.

Daarom dwaalt de wijze mens niet rond, maar hij begrijpt dat hij de dingen niet ziet, maar ze definieert, hij werkt niet en toch voltooit hij.


Aanvulling / notities

Verder kijken dan je neus, voorbij de woorden kijken, voorbij dat wat je denkt te zien kijken.


46 Beperking van Verlangen »48 Kennis vergeten »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XLVII. Seeing the Distant

Not going out of the door I have knowledge of the world. Not peeping through the window I perceive heaven's Tao. The more one wanders to a distance the less he knows.

Therefore the wise man does not wander about but he understands, he does not see things but he defines them, he does not labor yet he completes.


46 Beperking van Verlangen »48 Kennis vergeten »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.