Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

73 Actie is gevaarlijk


Moed gedragen tot aan durf leidt tot de dood. Moed die door voorzichtigheid wordt beperkt, leidt tot leven. Deze twee dingen, moed en voorzichtigheid, zijn soms gunstig en soms schadelijk. Sommige dingen worden door de hemel afgewezen, wie kan de reden vertellen? Daarom beschouwt de wijze man alles als moeilijk.

De Tao van de hemel ruziet niet, toch overwint het. Het spreekt niet, maar het antwoord is goed. Het geeft geen dagvaarding maar dingen komen er natuurlijk van omdat zijn middelen (~apparaten, uitvindingen) goed zijn. Het net van de hemel is enorm, inderdaad! De mazen zijn breed, maar het verliest niets.72 Jezelf koesteren »74 Waanzin overwinnen »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXXIII. Action is Dangerous

Courage carried to daring leads to death. Courage restrained by caution leads to life. These two things, courage and caution, are sometimes beneficial and sometimes harmful. Some things are rejected by heaven, who can tell the reason? Therefore the wise man deems all acting difficult.

The Tao of heaven does not quarrel, yet it conquers. It speaks not, yet its response is good. It issues no summons but things come to it naturally because its devices are good. Heaven's net is vast, indeed! its meshes are wide but it loses nothing.


72 Jezelf koesteren »74 Waanzin overwinnen »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.