Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

72 Jezelf koesteren


Als de mensen te onontwikkeld zijn om het gevaarlijke te vrezen, dan zal het zeker komen. Maak de plaats waar ze verblijven niet begrensd, en het leven dat ze leven niet vervelend (~vermoeiend). Als ze alleen gelaten worden, zullen ze niet rusteloos worden. Daarom houdt de wijze man rekening met zichzelf, terwijl hij zichzelf niet begrijpt. Terwijl hij zichzelf koestert, overschat hij zichzelf niet. Daarom legt hij vleierij naast hem neer en geeft de voorkeur aan in acht genomen te worden.


Aanvulling / notities

Regard: aandacht, zorg, achting, in acht nemen, rekening houden met


71 Het ongemak van kennis »73 Actie is gevaarlijk »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXXII. To Cherish One's Self

When people are too ignorant to fear the fearsome thing, then it will surely come. Do not make the place where they dwell confining, the life they live wearisome. If they are let alone, they will not become restless. Therefore the wise man while not understand himself regards himself, while cherishing he does not overvalue himself. Therefore he discards flattery and prefers regard.


71 Het ongemak van kennis »73 Actie is gevaarlijk »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.