Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

65 De Teh van Eenvoud


In vroegere tijden brachten degenen die de geest van Tao gehoorzaamden de mensen niet op de hoogte, maar ze lieten hen simpel van hart (~ongestoord en niet in het hoofd).

De reden waarom mensen moeilijk te regeren zijn, is vanwege hun slimheid; op eenzelfde manier is een volk te besturen met bedrog, een vloek; en om hen met eenvoud te regeren is een zegen. Hij die deze twee dingen onthoudt, is een modelheerser. Altijd deze standaard te volgen en regeren is teh, het diepe.

Diep is teh inderdaad en verreikend. Het tegengestelde van veel voorkomende dingen, maar daardoor krijgt men gehoorzame onderwerpen (~volgelingen).64 Overweeg het onbelangrijke »66 Het zelf ondergeschikt maken »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXV. The Teh of Simplicity

In the olden days those who obeyed the spirit of Tao did not enlighten the people but kept them simple hearted.

The reason people are difficult to govern is because of their smartness; likewise to govern a people with guile is a curse; and to govern them with simplicity is a blessing. He who remembers these two things is a model ruler. Always to follow this standard and rule is teh, the profound.

Profound teh is deep indeed and far reaching. The very opposite of common things, but by it one obtains obedient subjects.


64 Overweeg het onbelangrijke »66 Het zelf ondergeschikt maken »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.