Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

64 Overweeg het onbelangrijke


Dat wat zich in staat van rust bevind is makkelijk op zijn plek te houden, dat wat nog niet verschenen is, is eenvoudig te voorkomen. De kwetsbare is makkelijk gebroken, dat wat schaars is, is makkelijk verspreid. Overweeg een moeilijkheid voordat het zich voordoet, en beheer zaken voordat ze ongeorganiseerd worden. Een boom waarvoor je 2 armen nodig hebt om hem te omarmen, is gegroeid uit een klein zaadje. Een pagode (torenvormige boeddhistische tempel) van negen etages hoog is gebouwd door het plaatsen van kleine bakstenen. Een reis van drieduizend mijl, begint met één stap. Als iemand iets probeert te verbeteren, bederft hij het; als hij het pakt, verliest hij het. Daarom doordat de wijze man niet probeert om dingen te vormen, bederft (~ontsiert) hij ze niet; en door ze niet te pakken, raakt hij ze niet kwijt. De mensen, die gehaast zakendoen, komen in de buurt van succes, maar blijven continu falen. Men moet net zo voorzichtig zijn aan het einde, als aan het begin, als men succesvol wil zijn.

Daarom wil de wijze man vrij zijn van verlangen, hij waardeert niet de dingen die moeilijk zijn om te bereiken. Hij leert zich te on-leren, hij keert terug naar dat wat alle anderen negeren. In die geest helpt hij alle dingen naar hun natuurlijke ontwikkeling, maar durft het niet te storen.63 Een overweging van het begin »65 De Teh van Eenvoud »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXIV. Consider the Insignificant

That which is at rest is easily restrained, that which has not yet appeared is easily prevented. The weak is easily broken, the scanty is easily scattered. Consider a difficulty before it arises, and administer affairs before the become disorganized. A tree that it takes both arms to encircle grew from a tiny rootlet. A pagoda of nine stories was erected by placing small bricks. A journey of three thousand miles begins with one step. If one tries to improve a thing, he mars it; if he seizes it, he loses it. The wise man, therefore, not attempting to form things does not mar them, and not grasping after things he does not lose them. The people in their rush for business are ever approaching success but continually failing. One must be as careful to the end as at the beginning if he is to succeed.

Therefore the wise man desires to be free from desire, he does not value the things that are difficult of attainment. He learns to be unlearned, he returns to that which all others ignore. In that spirit he helps all things toward their natural development, but dares not interfere.


63 Een overweging van het begin »65 De Teh van Eenvoud »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.