Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

63 Een overweging van het begin


Men zou bevestiging moeten vermijden (wu wei) en inactief zijn moeten beoefenen. Men zou moeten leren smaak te vinden in het smaakloze, om de kleine dingen te vergroten, en het weinige te vermenigvuldigen. Hij zou op haat moeten reageren met vriendelijkheid. Hij zou iets moeilijks moeten oplossen als het nog eenvoudig is, en het grote ding managen als het nog klein is. Zeker, alle grote zaken van de wereld zijn klein begonnen.

Daarom vermijdt de wijze man tot het einde deelname aan grote zaken, en stelt daarmee zijn grootheid vast.

Overhaaste (~onbezonnen) beloftes ontbreken in geloof en veel dingen die eenvoudig lijken zitten vol met moeilijkheden. Daarom beschouwt de wijze man alles moeilijk en zo heeft hij tot het einde geen problemen.62 De beoefening van Tao »64 Overweeg het onbelangrijke »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXIII. A Consideration of Beginnings

One should avoid assertion (wu wei) and practice inaction. One should learn to find taste in the tasteless, to enlarge the small things, and multiply the few. He should respond to hatred with kindness. He should resolve a difficulty while it is easy, and manage a great thing while it is small. Surely all the world's great affairs had small beginnings.

Therefore the wise man avoids to the end participation in great affairs and by so doing establishes his greatness.

Rash promises are lacking in faith and many things that appear easy are full of difficulties. Therefore the wise man considers every thing difficult and so to the end he has no difficulties.


62 De beoefening van Tao »64 Overweeg het onbelangrijke »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.