Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

62 De beoefening van Tao


De Tao is het asiel van alle dingen; de schat van de goede man, de laatste uitweg van de slechte man. Met mooie woorden kan men goederen verkopen, maar om mensen voor zich te winnen kan men meer met vriendelijkheid bereiken. Waarom zou een man weggeworpen worden voor zijn slechtheid? De keizer en de drie ministers zijn aangesteld om hem te behouden.

Beter dan in de aanwezigheid van de keizer te zijn en met vier paarden rijden, is het om gewoon te zitten en deze Tao uit te leggen.

De reden waarom de ouden (antieken) de Tao zo waardeerden, is omdat het verkregen werd door hen die zochtten, en doordat hij die zonde heeft, alsnog gered kon worden. Is het niet zo? Daarom eert de wereld Tao.


Aanvulling / notities

De slechte mens kan ook ingezet worden voor goede daden. Weet hij beter? Het is de taak van de overheid om hem een kans te geven en hem richting het goede pad te leiden.


61 De Teh van nederigheid »63 Een overweging van het begin »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXII. The Practice of Tao

The Tao is the asylum of all things; the good man's treasure, the bad man's last resort. With beautiful words one may sell goods but in winning people one can accomplish more by kindness. Why should a man be thrown away for his evil? To conserve him was the Emperor appointed and the three ministers.

Better than being in the presence of the Emperor and riding with four horses, is sitting and explaining this Tao.

The reason the Ancient esteemed Tao was because if sought it was obtained, and because by it he that hath sin could be saved. Is it not so? Therefore the world honors Tao.


61 De Teh van nederigheid »63 Een overweging van het begin »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.