Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

61 De Teh van nederigheid


Een goede staat die nuttig is, is als een band van eenheid binnen het rijk; het is de vrouw (~vrouwelijke) van het rijk.

Het vrouwtje controleert het mannetje door haar stilte en onderdanigheid. Zo wint een grote staat, door zijn dienst aan kleinere staten de trouw. Een kleine staat onderworpen door een grote staat, heeft een invloed op hen (de grotere staat). Zo buigen sommigen om te veroveren, en anderen buigen en veroveren.

Geweldige staten kunnen geen hoger doel hebben dan staten te federeren (~verenigen) en de mensen te voeden. Kleine staten kunnen geen hoger doel hebben dan een verbinding te betreden en de mensen dienen. Beide, elk op zijn eigen manier, krijgen hun einde, maar om dit te doen, moet de grotere onder hen de nederigheid beoefenen.60 (Hoe) Positie te behouden »62 De beoefening van Tao »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXI. The Teh of Humility

A great state that is useful is like a bond of unity within the Empire; it is the Empire's wife.

The female controls the male by her quietude and submission. Thus a great state by its service to smaller states wins the allegiance. A small state by submission to a great state wins an influence over them. Thus some stoop to conquer, and others stoop and conquer.

Great states can have no higher purpose than to federate states and feed the people. Small states can have no higher purpose than to enter a federation and serve the people. Both alike, each in his own way, gain their end, but to do so, the greater must practice humility.


60 (Hoe) Positie te behouden »62 De beoefening van Tao »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.