Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

60 (Hoe) Positie te behouden


Men zou een grote staat moeten regeren zoals men kleine vissen bakt (dat wil zeggen, niet schalen of schoonmaken).

Met Tao kan men het rijk succesvol regeren. Spoken zullen ze niet bangmaken, goden zullen hen niet kwaad doen, en ook de wijze mensen zullen het volk niet misleiden. Omdat niets de mensen bang maakt of schaadt, zal teh zijn werk doen (~dulden).59 (Hoe) Tao te houden »61 De Teh van nederigheid »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LX. To maintain position

One should govern a great state as one fries small fish (i.e., do not scale or clean them).

With Tao one may succesfully rule the Empire. Ghosts will not frighten, gods will not harm, neither will wise men mislead the people. Since nothing frightens or harms the people, teh will abide.


59 (Hoe) Tao te houden »61 De Teh van nederigheid »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.