Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

59 (Hoe) Tao te houden


In het regeren van de mensen en in het aanbidden van de hemel, overschrijdt niets de terughoudendheid. Om terughoudendheid te waarderen, moet men de gewoonte vroeg vormen. De vroege overname zal resulteren in het opslaan en opbouwen van vitaliteit. Door vitaliteit te verwerven en op te slaan wordt niets onmogelijk.

Als niets onmogelijk is, dan kent men zijn grenzen niet. Als men zijn beperkingen niet kent, kan hij de staat bezitten. Degene die terughoudendheid bezit heeft daarom uithoudingsvermogen en is blijvend. Het is zoals het hebben van diepe wortels en een sterke stam. Dit is van lang leven en blijvend inzicht in de Tao (weg).58 Aanpassing aan verandering »60 (Hoe) Positie te behouden »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LIX. To Keep Tao

In governing the people and in worshipping heaven nothing surpasses moderation. To value moderation, one must form the habit early. Its early acquisition will result in storing and accumulating vitality. By storing and accumulating vitality nothing is impossible.

If nothing is impossible then one is ignorant of his limits. If one does not know his limitations, on may posses the state. He who possesses moderation is thereby lasting and enduring. It is like having deep roots and a strong stem. This is of long life and enduring insight the Tao (way).


58 Aanpassing aan verandering »60 (Hoe) Positie te behouden »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.