Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

58 Aanpassing aan verandering


Wanneer een administratie niet in beeld is (op de achtergrond blijft), zijn de mensen eenvoudig. Wanneer een administratie nieuwsgierig is, zijn de mensen behoeftig. Ellende, helaas, ondersteunt geluk. Geluk, helaas, verbergt ellende. Wie kent zijn grenzen? Het gaat nooit voorbij. Het normale wordt het abnormale. Het goede, op zijn beurt, wordt weer ongelukkig. De verwarring van de mensen wordt dagelijks voor lange tijd gevoeld.

Daarom is de wijze man vierkant, maar doet geen letsel op, hij is hoekig, maar irriteert niet. (?)Hij is rechtop, maar is niet kruisig(?). Hij is helder maar niet schitterend.57 De gewoonte van eenvoud »59 (Hoe) Tao te houden »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LVIII. Adaption to Change

When an administration is unostentatious the people are simple. When an administration is inquisitive, the people are needy. Misery, alas, supports happiness. Happiness, alas, conceals misery. Who knows his limits? It never ceases. The normal becomes the abnormal. The good in turn becomes unlucky. The people's confusion is felt daily for a long time.

Therefore the wise man is square, yet does not injure, he is angular but does no annoy. He is upright but is not cross. He is bright but not glaring.


57 De gewoonte van eenvoud »59 (Hoe) Tao te houden »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.