Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

57 De gewoonte van eenvoud


Het rijk wordt beheerd met gerechtigheid; het leger wordt door ambacht geregisseerd; de mensen worden betoverd door afwezigheid van diplomatie (~niet-diplomatie). Hoe weet ik dat het zo is? Door deze zelfde Tao.

Des te meer beperkingen en verboden er onder mensen zijn, des te armer ze worden. Hoe meer mensen wapens bezitten, des te meer is de staat in verwarring.

Hoe meer mensen kunstzinnig en slim (~sluw) zijn, hoe meer abnormale dingen optreden. Hoe meer wetten en orders uitgegeven worden, hoe meer dieven en rovers er zijn.

Daarom zegt de wijze man: Als een heerser wu wei beoefent zal het volk zichzelf hervormen. Als ik van rust houdt, zal het volk van zichzelf rechtvaardig worden. Als ik winstvorming vermijd, zullen de mensen van zichzelf welvarend worden. Als ik mijn verlangens beperkt, worden de mensen vanzelf eenvoudig.56 De Teh van het Mysterieuze »58 Aanpassing aan verandering »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LVII. The Habit of Simplicity

The empire is administered with righteousness; the army is directed by craft; the people are captivated by non-diplomacy. How do I know it is so? By this same Tao.

Among people the more restrictions and prohibitions there are, the poorer they become. The more people have weapons, the more the state is in confusion. The more people are artful and cunning the more abnormal things occur. The more laws and orders are issued the more thieves and robbers abound.

Therefore the wise man says: If a ruler practices wu wei the people will reform of themselves. If I love quietude the people will of themselves become righteous. If I avoid profit-making the people will of themselves become prosperous. If I limit my desires the people will of themselves become simple.


56 De Teh van het Mysterieuze »58 Aanpassing aan verandering »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.