Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

56 De Teh van het Mysterieuze


Degene die weet spreekt niet; degene die spreekt weet het niet. De wijze man houdt zijn mond dicht en sluit zijn poorten. Hij verzacht zijn scherpte, ontrafelt zijn verwarring, dimt zijn briljantheid, en houdt rekening met het mysterieuze.

Hij kan niet bij gunst of haat; hij kan niet bereikt worden door winst of pijn (~letsel); hij kan niet geëerd of vernederd worden. Daardoor wordt hij door allen geëerd.55 Om het Mysterieuze te Verifiëren »57 De gewoonte van eenvoud »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LVI. The Teh of the Mysterious

The one who knows does not speak; the one who speaks does not know. The wise man shuts his mouth and closes his gates. He softens his sharpness, unravels his tangles, dims his brilliancy, and reckons himself with the mysterious.

He is inaccessible to favor or hate; he cannot be reached by profit or injury; he cannot be honored or humiliated. Thereby he is honored by all.


55 Om het Mysterieuze te Verifiëren »57 De gewoonte van eenvoud »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.