Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

54 Intuïtie cultiveren


Het ding dat goed is geplant, is moeilijk te ontworteld. Het ding dat goed bewaakt wordt wordt niet makkelijk meegenomen. Als iemand zonen en kleinzonen heeft, zal het aanbieden van voorouderlijke aanbidding niet binnenkort ophouden.

Hij die persoonlijk Tao beoefent toont aan dat zijn teh de echte is. De familie die het beoefent laat zien dat hun teh overvloedig is. De gemeente die het beoefent toont dat hun teh duurzaam (~blijvend) is. De staat die het beoefent laat zien dat hun teh productief is. Het rijk dat het beoefent laat zien dat teh universeel is. Daardoor wordt een persoon een test van andere personen, een familie van andere gezinnen, een stad van andere steden, een land van andere landen en een rijk van alle rijken.

Hoe weet ik dat deze test universeel is? Door deze zelfde Tao.53 Verkrijg door inzicht »55 Om het Mysterieuze te Verifiëren »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LIV. To Cultivate Intuition

The thing that is well planted is not easily uprooted. The thing that is well guarded is not easily taken away. If one has sons and grandsons, the offering of ancestral worship will not soon cease.

He who practices Tao in his person shows that his teh is real. The family that practices it shows that their teh is abounding. The township that practices it shows that their teh is enduring. The state that practices it shows that their teh is prolific. The empire that practices it reveals that teh is universal. Thereby one person becomes a test of other persons, one family of other families, one town of other towns, one country of other countries, and one empire of all empires.

How do I know that this test is universal? By this same Tao.


53 Verkrijg door inzicht »55 Om het Mysterieuze te Verifiëren »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.