Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

42 De Transformatie van Tao


Tao produceert eenheid; eenheid produceert dualiteit; dualiteit produceert drie-eenheid; drie-eenheid produceert alle dingen. Al het denken draagt het negatieve principe (yin) en omarmen het positieve principe (yang). Immateriële vitaliteit, het derde principe (chi), maakt ze harmonieus.

Die dingen die door het gewone volk worden verafschuwd, namelijk benoemt worden als weeskinderen, minderwaardig en onwaardig, zijn de dingen die de koningen en de heren nemen als titels. Er zijn een aantal dingen die een winst zijn ze te verliezen, en een verlies zijn om ze te verkrijgen.

Ik doceer dezelfde dingen die door anderen worden geleerd. Maar de sterke en agressieve: diegenen krijgen geen natuurlijke dood (dat wil zeggen, zelfverzekerde leraren zullen niet succesvol eindigen). Ik alleen verklaar de basis van de leer van de Tao.41 De onwerkelijkheid van verschijning »43 De functie van het universele »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XLII. The Transformation of Tao

Tao produces unity; unity produces duality; duality produces trinity; trinity produces all things. All thinks bear the negative principle (yin) and embrace the positive principle (yang). Immaterial vitality, the third principle (chi), makes them harmonious.

Those things which are detested by the common people, namely to be called orphans, inferiors, and unworthies, are the very things kings and lords take for titles. There are some things which it is a gain to lose, and a loss to gain.

I am teaching the same things which are taught by others. But the strong and aggressive: ones do not obtain a natural death (i.e., self-confident teachers do not succeed). I alone expound the basis of the doctrine of the Tao.


41 De onwerkelijkheid van verschijning »43 De functie van het universele »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.