Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

41 De onwerkelijkheid van verschijning


De superieure leerling die werkelijk geïnteresseerd is in Tao, oefent het. Een gemiddelde leerling die naar Tao luistert volgt het soms en raakt het soms kwijt. Een minderwaardige leerling die naar Tao luistert, maakt het belachelijk. Als het niet zo belachelijk gemaakt werd, zou het niet beschouwd kunnen worden als Tao.

Daarom zegt de schrijver; Zij die het meest verlicht zijn door Tao zijn de meest ondoorzichtig (~onvoorspelbaar, niet te doorzien, vaag, duister). Zij die het meest gevorderd zijn trekken zich het meest terug. Zij die het best begeleid worden zij het minst vooringenomen (~open).

De hoogte in deugd (teh) lijkt op een lage vallei; de meest witte (~hoogste, meest lichtvangende toppen) zullen meest waarschijnlijk uitgeroepen worden tot schaamte (krijgen het meest te verduren); De breedste in deugd zijn de inefficiënten. De meest stevig gevestigde orde in deugd stellen de meest nonchalante voor. De eenvoudigste kuisheid stelt de wispelturigsten voor, het grootste vierkant heeft geen hoek, het grootste vaartuig (~schip) kan nooit gevuld worden. Het grootste geluid is de afwezigheid van spraak, de grootste vorm heeft geen vorm, Tao is vaag en zonder naam, en toch is het precies deze Tao alleen die kan geven en kan voltooien.40 Vermijding van activiteit »42 De Transformatie van Tao »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XLI. The Unreality of Appearance

The superior scholar when he considers Tao earnestly practices it; an average scholar listening to Tao sometimes follows it and sometimes loses it; an inferior scholar listening to Tao ridicules it. Were it not thus ridiculed it could not be regarded as Tao.

Therefore the writer says; Thos who are most illumined by Tao are the most obscure. Those advanced in Tao are most retireing. Those best guided by Tao are the least prepossessing.

The high in virtue (teh) resemble a lowly valley; the whitest are most likely to be put to shame; the broadest in virtue resemble the inefficient. The most firmly established in virtue resemble the remiss. The simplest chastity resembles the fickle, the greatest square has no corner, the largest vessel is never filled. The greatest sound is void of speech, the greatest form has no shape, Tao is obscure and without name, and yet it is precisely this Tao that alone can give and complete.


40 Vermijding van activiteit »42 De Transformatie van Tao »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.