Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

45 De Deugd (Teh) Van Grootheid


Extreme perfectie lijkt imperfect (~onvolmaakt), zijn functie is niet uitgeput. Extreme volheid lijkt leeg, zijn functie wordt niet uitgeoefend.

Extreme rechtheid verschijnt krom; grote vaardigheid, onhandig; grote welsprekendheid, stotterend. Beweging overwint de kou, stilte overwint de warmte. Niet grootheid, maar zuiverheid en duidelijkheid zijn de standaard van de wereld.


Aanvulling / notities

Het ene of het andere is een gradatie van het hetzelfde.


44 Voorschriften »46 Beperking van Verlangen »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XLV. The Virtue (Teh) of Greatness

Extreme perfection seems imperfect, its function is not exhausted. Extreme fullness appears to be empty, it function is not exercised.

Extreme straightness appears crooked; great skill, clumsy; great eloquence, stammering. Motion conquers cold, quietude conquers heat. Not greatness but purity and clearness are the world's standard.


44 Voorschriften »46 Beperking van Verlangen »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.