Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

69 De functie van het mysterieuze


Een militaire expert heeft gezegd: ik durf me niet als gastheer voor te stellen, maar gedraag me altijd als gast. Ik aarzel om ook maar een inch (2,5 cm) vooruit te gaan, maar ben bereid om een ​​voet (30,48cm, grotere waarde) terug te trekken.

Dit is bevorderen door niet bevorderen, het wint zonder wapens, het charcheren zonder vijandigheid, het is nemen zonder wapens. Er is geen vergissing groter dan het maken van licht van de vijand (~doden?). Door van een vijand licht te maken, verliezen we onze schat.

Daarom, wanneer goed afgewogen (~gelijke) legers in conflict komen, overwint degene die zich bewust is van zijn zwakheid.68 Voldoen aan de Hemel »70 De moeilijkheid om te begrijpen »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXIX. The Function of the Mysterious

A military expert has said: I do not dare put myself forward as a host, but always act as a guest. I hesitate to advance an inch, but am willing to withdraw a foot.

This is advancing by not advancing, it is winning without arms, it is charching without hostility, it is seizing without weapons. There is no mistake greater than making light of an enemy. By making light of an enemy we lose our treasure.

Therefore when well-matched armies come to conflict, the one who is conscious of his weakness conquers.


68 Voldoen aan de Hemel »70 De moeilijkheid om te begrijpen »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.