Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

67 Drie Schatten


De hele wereld noemt Tao geweldig, maar het is van nature immaterieel (~niet-materisch). Het is omdat iets onwerkelijk lijkt, dat het geweldig is. Als een man invloed heeft op zijn mate van geweldig zijn, hoe lang kan hij dan zijn middelmatigheid verbergen?

Tao heeft drie schatten die hij beschermt en koestert. De eerste wordt medelijden genoemd; de tweede heet economie; de derde heet nederigheid. Een man die medelijden heeft kan werkelijk dapper zijn; als een man economisch is kan hij genereus zijn; als hij nederig is, kan hij een nuttige dienaar worden.

Als men medelijden weg doet en nog steeds dapper is, als men de economie verlaat en nog steeds vrijgevig is, als men nederigheid achter zich laat en nog steeds zoekt om dienstbaar te zijn, zijn zijn dagen geteld. Integendeel, als men werkelijk medelijden heeft, zal hij in strijd een overwinnaar zijn en in verdediging zal hij veilig zijn. Als de Hemel mensen helpt, dan is het vanuit mededogen dat zij dat doet.


Aanvulling / notities

Economie: ~ leer van het handelen m.b.t. het streven naar welvaart


66 Het zelf ondergeschikt maken »68 Voldoen aan de Hemel »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

LXVII. Three Treasures

All the world calls Tao great, yet it is by nature immaterial. It is because a thing is seemingly unreal that it is great. If a man affects to be great, how long can he conceal his mediocrity?

Tao has three treasures which he guards and cherishes. The first is called compassion; the second is called economy; the third is called humility. A man that is compassionate can 'be truly brave; if a man is economical he can be generous; if he is humble he can become a useful servant.

If one discards compassion and is still brave, abandons economy and is still generous, forsakes humility and still seeks to be serviceable, his days are numbered. On the contrary if one is truly compassionate, in battle he will be a conqueror and in defence he will be secure. When even Heaven helps people it is because of compassion that she does so.


66 Het zelf ondergeschikt maken »68 Voldoen aan de Hemel »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.