Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

50 Leven waarderen (achten)


Het leven gaat steeds verder, de dood is thuiskomen. Van de 10 zoeken er 3 leven, 3 zoeken de dood en 3 zijn bezig dood te gaan. Wat is de reden? Zij leven in de ervaring van het leven. (Slechts één is onsterfelijk.)

Het wordt wel gezegd dat de wijze, wanneer hij reist, nooit aangevallen word door neushoorn of tijger, en wanneer hij soldaten tegenkomt, hij niet bang is voor hun wapens. De neushoorn zou geen plek vinden hem aan zijn hoorn te rijgen, de tijger vindt geen plek om zijn klauwen in te zetten, en geen soldaat kan hem verwonden. Wat is hiervoor de reden? Omdat hij onkwetsbaar is.


Aanvulling / notities

De mensen gaan op in "hun werkelijkheid", ze verliezen zich in constructies van zichzelf en anderen. Neem wat afstand van het leven, alsof je een spel speelt, in een simulatie zit (en dat ook kan onderbreken om wat te drinken te halen). Het leven is voor een groot deel een illusie die je jezelf voorhoud. Pas als je door je eigen illusies heen kunt zien, bestaat er wellicht een kans om de werkelijkheid te zien/ervaren.


49 De Deugd (Teh) Van Vertrouwen »51 Teh als een Verpleegster »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

L. Esteem Life

Life is a going forth; death is a returning home. Of ten, three are seeking life, three are seeking death, and three are dying. What is the reason? Because they live in life's experience. (Only one is immortal.)

I hear it said that the sage when he travels is never attacked by rhinoceros or tiger, and when coming among soldiers does not fear their weapons. The rhinoceros would find no place to horn him, nor the tiger a place for his claws, nor could soldiers wound him. What is the reason? Because he is invulnerable.


49 De Deugd (Teh) Van Vertrouwen »51 Teh als een Verpleegster »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.